Mange foreldre faller for fristelsen å gi barn og unge penger eller ting for at de skal prestere bedre.

Det kan faktisk virke mot sin hensikt.

– Det er så viktig at selve belønningen ikke skal være motivasjonen. Barn og unge må finne gleden i å lære uten å få penger for det, sier psykolog og forsker Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet.

Når du introduserer belønning så skjer det noe med motivasjonen.

– Belønning kan jo virke som bare rakkern, men i lengden påvirker det motivasjonen negativt. Da er det pengene eller helgeturen som blir fokus og ikke gleden over aktiviteten eller det å lære for eksempel. Vi ønsker jo at barna skal bli engasjert og finne gleden i det de holder på med.

– Ganske vanlig å få penger for gode karakterer

Josefine Bang Nes (15) er datteren til psykologen og går i 9.klasse. Hun bekrefter at det er mange som blir fristet med penger for å få gode karakterer.

– Ganske mange får penger hvis de får bedre karakterer enn de pleier. Eller hvis de får 5`er og 6`er. Noen feirer også med å gå ut å spise, forteller 15-åringen.

Gjør prestasjonen dårligere

Ifølge Ragnhild Bang Nes er det mye tung forskning gjennom veldig mange år som viser at man i lengden presterer dårligere.

Det gjelder på tvers av kjønn, aldersgrupper og kulturer.

– Det man ser at slike belønninger gjør at man liker det man holder på med mindre, man blir mindre utholdende og i tillegg så presterer man ofte dårligere, utdyper hun.