Ny forskning: Dette skjer med hjernen om du får for lite søvn

Sjekk om du holder deg innenfor det anbefalte antallet timer med søvn.

Hjerneforsker Torbjørn Elvsåshagen ved Nevrologisk avdeling og Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) har forsket på hva som skjer med hjernen om man sover for lite.Bakgrunnen for forskningen er studier som tyder på at hjernen kan forandre seg mer i voksen alder enn hva man tidligere har trodd.Få minst syv timer med søvn- Vi undersøkte derfor om hjernen kan endre seg i løpet av én dag og én natt, med eller uten søvn. Resultatet fra vår og a