Influenser ut mot regjeringen - her svarer statssekretæren

GOD KVELD NORGE (TV 2): Gisle Agledahl er kritisk til hvordan regjeringen håndterer koronapandemien med tanke på unges psykiske helse. Slik svarer statssekretæren på vegne av regjeringen.

I et intervju med God kveld Norge sier flere av Bloggerne-profilene at de forstår at folk sliter under koronapandemien.

Særlig Gisle Agledahl reagerer kraftig på regjeringens tiltak.

– Jeg er bekymret for det som skjer nå. Jeg tror mange har holdt ut psykisk fordi vi kunne klamre oss til at vi snart fikk en vaksine, og derfor trodde dette snart var over, sier han og legger til:

– Nå er vi i full fart på vei tilbake til 2020 med lockdown, isolasjon og hele pakka. Jeg er veldig bekymret, og skulle ønske myndighetene gjorde mer for å ruste opp sånn at det var mulig å få hjelp når man trenger det.

Mener det ikke er godt nok

Agledahl mener det er synd at regjeringen ikke gjør noe med de lange køene til det psykiske helsevesenet.

– Nå tør folk å si ifra om at de sliter, og flere ber om hjelp. Dessverre er det ingen som tar dem i mot fordi køene er altfor lange, sier han.

Han mener den eneste mulige hjelpen å få er privat psykolog. Her spiller derimot det økonomiske aspektet inn, og Agledahl problematiserer at private psykologer ofte er svært kostbare.

– Det er ikke godt nok.

I videoen øverst i saken uttrykker flere influensere sin bekymret når det gjelder nedstenging.

Dette svarer regjeringen

Trenger du noen å snakke med?

 • Mental Helses hjelpetelefon:
  116 123 (døgnåpent)

 • Kirkens SOS:
  22 40 00 40 (døgnåpent)

 • LEVE - Landsforeningen for
  etterlatte ved selvmord:
  Tar imot henvendelser på
  e-post: post@leve.no eller
  telefon 22 36 17 00
  (hverdager 9-15)

Kilde: Helsenorge.no

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen forstår Agledahls bekymring.

– Jeg er så glad for at dette løftes opp av personer som når ut til barn og unge. Å ha oppmerksomhet rundt psykisk helse, har en verdi i seg selv. Det åpner dører, sier hun til God kveld Norge.

Videre fortsetter Rønning-Arnesen:

– De strenge smitteverntiltakene er belastende for mange. Vi gjør det vi kan for at tiltakene skal gå minst mulig ut over barn og unge, og vi har som mål at så mange tjenester og tilbud som mulig skal være åpne i denne tiden. Dette gjør vi nettopp for at de som har utfordringer fortsatt tør å si fra, blir sett og får hjelp.

Sier seg enig

Rønning-Arnesen sier seg enig med Agledahl om at ventetidene er for lange.

– I dag venter barn for lenge på hjelp i BUP, og målet vårt er at ventetiden skal bli kortere. Derfor har vi i budsjettet gitt mer penger til psykisk helse, særlig til barn og unge.

Statssekretæren forteller at fordi lavterskeltilbud er så viktig, har regjeringen bevilget ekstra midler til nettopp dette i 2022.

– Å få rask hjelp uten henvisning er avgjørende når man først har kommet dit at man tør å si fra. Vi styrker nå hjelpetelefoner og frivilligheten. Blant annet gir vi 50 millioner kroner til Stiftelsen Dam. De kan raskt få ut pengene til frivillige organisasjoner som jobber for å motvirke ensomhet og sosiale møteplasser, utdyper Rønningen-Arnesen.

Skal styrke behandlingen

Rønning-Arnesen forteller også at de på lengre sikt jobber med en opptrappingsplan for psykisk helse, med øremerkede midler.

Ifølge Rønning-Arnesen skal den både bygge opp lett tilgjengelige lavterskeltilbud i kommunene og styrke behandlingen for dem som trenger langvarig hjelp i spesialisthelsetjenesten.

– Det er viktig for meg å si at det er hjelp å få. Ikke nøl med å be om hjelp hvis du eller noen du kjenner har det vanskelig. Hvis du ikke vil snakke med familie eller kjente, kan du kontakte fastlegen eller psykisk helsetjeneste i kommunen. I tillegg finnes det et bredt tilbud av hjelp og støtte via telefon eller chat. Man finner informasjon om dette på helsenorge.no, avslutter statssekretæren.

Håper at lovnadene innfris raskt

Etter å ha fått svar fra statssekretæren legger Agledahl til dette:

– Det er flott at politikerne er enige i at dagens situasjon ikke er holdbar. Jeg etterlyser likevel fortgang. Mens de lager handlingsplaner og vurderer tiltak sitter det folk i de tusen hjem og tenker på hvordan de skal ta livet sitt.

Agledahl håper på en rask innfrielse av lovnadene, da han mener det haster.

– En tredjedel av landets barn og unge har hatt selvmordstanker (https://nhi.no/sykdommer/barn/barnepsykiatri/selvmordsforsok-hos-barn-og-ungdom/), og isolasjon og usikkerhet er ikke akkurat noe motgift mot det. Det må møtes på en helt annen måte. Så jeg håper lovnadene innfris raskt, med effektive løsninger og tunge finansielle muskler. For vi har ingen å miste, avslutter influenseren.

Relatert