BOLIGMARERITT: Paret Shees Ul-Hassan og Davina Snow føler seg sviktet av forsikringsselskapet If. Foto: Shees Ul-Hassan/privat
BOLIGMARERITT: Paret Shees Ul-Hassan og Davina Snow føler seg sviktet av forsikringsselskapet If. Foto: Shees Ul-Hassan/privat

Trodde de hadde kjøpt drømmehuset – så startet marerittet

TV 2 HJELPER DEG: Shees og Davina føler seg sviktet av forsikringsselskapet If. – Det har vært dritvanskelig å gå opp den veien alene.

Paret Shees Ul-Hassan og Davina Jeanette Snow møttes for drøye tre år siden.

De ønsket å finne en ny bolig sammen, hvor de kunne starte med blanke ark.

Valget falt på et hus i Ytre Enebakk.

– Vi tenkte dette var et fint sted for oss å starte det nye livet vårt, forteller Shees.

Paret forteller at de gikk nøye gjennom alle papirer før de bestemte seg for å kjøpe huset, og at de hadde en god dialog med de tidligere eierne.

– Det eneste vi trodde vi måtte gjøre i huset var å pusse opp kjøkkenet. Resten trodde vi var godt vedlikeholdt. Huset ble solgt som en løpende vedlikeholdt enebolig, forklarer Shees.

Problemene hopet seg opp

Shees og Davina trodde de hadde kjøpt drømmeboligen.

Men allerede under overtakelsen oppdager de en bulk i gulvet.

– Vi tok det opp med selger. De fortalte at dette var en type klikkvinyl, så det var bare å ta akkurat denne delen opp og legge den på nytt, sier Shees.

Den ene bulken i gulvet skulle vise seg å være langt fra det eneste problemet paret skulle støte på.

– Vi oppdaget raskt at selve gulvet var skeivt og bulkete flere steder, og det virket som det hadde vært fuktskader. I tillegg var taket skeivt og takrennene gikk inn mot midten, forteller Shees.

Like etter overtagelse av huset dro paret på ferie. Da de kom tilbake, ventet flere uhyggelige overraskelser.

– Da vi kom hjem fra ferie, oppdaget vi at soverommet vårt var fullt av maur, edderkopper og haugevis av insekter, forteller Shees.

UHYGGELIG OVERRASKELSE: Da paret kom hjem fra ferie, oppdaget de at soverommet var fullt av insekter. Foto: Privat
UHYGGELIG OVERRASKELSE: Da paret kom hjem fra ferie, oppdaget de at soverommet var fullt av insekter. Foto: Privat

Avslag fra forsikringsselskapet

Paret hadde boligkjøperforsikring gjennom If, og kontaktet raskt forsikringsselskapet for å få hjelp.

Saken ble også sendt videre til Legal24, som samarbeidet med If, for en juridisk vurdering.

Paret regnet med hjelp fra forsikringsselskapet, men ble skuffet.

– Shees snakket med advokatfullmektigen hos Legal24, og etter den samtalen sa han at han ikke trodde vi kom til å få noe hjelp, sier Davina.

If mente at saken til paret var for liten til at forsikringen dekket den.

– Da hadde vi meldt inn skjevhetene i gulvet, og fulgte raskt opp med at det også var lekkasje på et bad og skjevheter i taket.

Kommunikasjonsdirektør i If, Andreas Handeland, står ved at avslaget paret fikk på daværende tidspunkt var en riktig vurdering fra If sin side.

– Forholdene som meldes inn må utgjøre en mangel i forhold til avhendingsloven for at kunden skal ha krav på juridisk bistand. Det var ikke tilfelle i denne saken på det tidspunktet, sier Handeland.

Shees og Davina synes det er utrolig at If fremdeles hevder at skadene som først ble meldt inn ikke var nok til at forsikringsselskapet kunne gi juridisk bistand.

– Motpartens entreprenør har i ettertid gitt oss et tilbud på disse punktene på over 930.000 kroner. Så det er for oss helt uforståelig at If fremdeles mener at dette er for små skader til at de ville hjelpe oss, forklarer Shees.

– Jeg mener If og Legal24 i det minste burde sendt en takstmann som kunne vurdere saken, i stedet valgte de å kun se på bildene vi hadde sendt dem og henlegge saken, sier Shees.

– Det er også viktig å presisere hva en boligkjøperforsikring er. Det er ikke en forsikring mot feil og mangler i forbindelse med et boligkjøp, men en forsikring som gir kunden rett på juridisk bistand dersom det foreligger en mangel i henhold til avhendingsloven, sier Handeland.

Tok kontakt med ekstern advokat

Da paret ikke fikk hjelp av forsikringsselskapet kontaktet de advokatfirmaet Austin Lyngmyr & Co for en gratisvurdering.

Det var først da de opplevde at saken deres ble tatt på alvor.

– Vi fikk beskjed om å gå gjennom alt, skrive en liste og sende den til selger, og det gjorde vi. Derfra ballet det på seg, sier Shees.

Paret endte etter kort tid med 22 punkter på lista over feil og mangler ved boligen.

MYE GALT: Paret oppdaget stadig nye feil og mangler ved huset. Foto: Privat

Etter råd fra advokatfirmaet hentet paret inn et takstfirma, og etter hvert dukket det opp enda flere feil.

Shees og Davina forteller at de holdt If løpende oppdatert underveis i prosessen. De hadde tross alt betalt for forsikringen.

– Allerede da vi kontaktet Austin Lyngmyr sendte vi en anmodning til If, men de avslo raskt, fordi deres selskap allerede hadde avslått saken, forklarer Shees.

– En glipp

I februar 2020 tok advokat Kristoffer Schiele fra Austin Lyngmyr & Co over saken til paret.

Han sendte ytterligere dokumentasjon til If. Da var det estimert at skadene på huset ville koste tett oppunder en million å utbedre.

– Da gikk vi til igjen til If, men de nektet fremdeles å komme oss i møte, sier Shees.

Ifølge If skyldes dette avslaget en glipp hvor de hadde oversett at det hadde kommet ny dokumentasjon inn i saken.

– Det var først da vi klaget inn If til Finansklagenemnda at de ombestemte seg, og sa at de skulle dekke advokatkostnaden fordi deres advokat hadde gjort en for rask vurdering, forteller Shees.

If lovet at de nå skulle hjelpe paret. Ifølge kommunikasjonsdirektøren i If har forsikringsselskapet kompensert paret for feilen de gjorde.

– Vi ombestemte oss ikke fordi paret hadde klaget inn saken, men fordi vi ble klar over at det hadde kommet ny dokumentasjon inn i saken som vi hadde oversett. Denne glippen har vi selvsagt beklaget og har rettet opp i ettertid, sier Handeland.

Paret avviser at de har mottatt en beklagelse fra If.

– Vi lovet paret at vi skulle dekke rimelige og nødvendige kostnader til juridisk bistand. Som et plaster på såret for vår glipp lot vi kunden slippe timeprisbegrensningen fordi advokat Schiele ikke faller innenfor denne kostnadsrammen, sier Handeland.

Men Shees og Davina følte ikke at dette var en tilstrekkelig kompensasjon for feilen forsikringsselskapet hadde gjort.

– Hvis If hadde gjort jobben sin i utgangspunktet, ville ikke vi hatt noen kostnader til advokat i det hele tatt. Så dette har ikke føltes som et plaster på såret, heller som et klapp i ansiktet, sier Shees.

– Lån til halsen

Etter hvert mente If at advokatbistanden fra Schiele hadde blitt for dyr. Da ga de paret beskjed om at de måtte ta en ny vurdering av hva forsikringen kunne dekke når saken mot de tidligere huseierne var avsluttet.

De drøye to årene paret har bodd i boligen har det til stadighet dukket opp nye feil og mangler ved boligen.

Paret har derfor følt at de ikke har hatt annet valg enn å ta saken videre for egen regning, og fortsette med Austin Lyngmyr.

Boligen har blitt vurdert av en rekke takstmenn og entreprenører. Alle aktører har ment at det vil koste millioner å utbedre boligen.

I november under rettsmekling klarte til slutt paret å komme til en enighet med motparten, og endte på et forlik på 2,3 millioner.

Ifølge paret er det under halvparten av summen de trenger for å betale utbedringen og saksomkostningene.

– Vi satt med lån opp til halsen, og følte oss litt presset til å godta tilbudet selv om det kanskje gikk i vår disfavør. Hadde vi hatt If i ryggen kunne vi kanskje vært tøffere og kommet bedre ut av det.

Utenfor rimelighetens grenser

Den omfattende forsikringssaken har resultert i advokatomkostninger på over 700.000 kroner.

Paret har til nå selv måttet dekke over 480.000 av dem, mens If til nå har dekket drøye 260.000 kroner,

– Da vi kjøpte boligforsikring hos If trodde vi jo at vi kom til å være sikret, siden forsikringen har en dekning på tre millioner.

Kommunikasjonsdirektøren i If sier derimot at de ikke har avslått videre dekning av advokatkostnadene til paret, men at faktureringen til parets advokat har vært utenfor rimelighetens grenser.

– Etter hvert som vi så at advokatens tidsbruk ikke hang på greip i forhold til hva man kan anse som rimelig og nødvendig i forhold til sakens kompleksitet, måtte vi trykke inn bremsen og presisere at vi måtte gjøre en totalvurdering til slutt.

– Det er i denne saken fakturert for 290 timer. Det er tre ganger så mange som snittet for saker vi har som går hele veien til tingretten, forklarer Handeland.

TRYKKE INN BREMSEN: Kommunikasjonsdirektør i If, Andreas Handeland, mener at advokaten til paret har hatt en tidsbruk som ikke henger på greip. Foto: If
TRYKKE INN BREMSEN: Kommunikasjonsdirektør i If, Andreas Handeland, mener at advokaten til paret har hatt en tidsbruk som ikke henger på greip. Foto: If

Advokaten sier at han ikke har noe problemer med å redegjøre for tidsbruken i saken, og mener at det har vært helt nødvendig.

– Jeg mener selvsagt at det har vært hensiktsmessig, og det mener jeg også at resultatet viser at det var, sier Schiele.

– Det har vært dritvanskelig

If har flere ganger invitert paret og advokaten deres til et møte for en gjennomgang av salærkravet, men ifølge Handeland har advokaten tidligere avvist dette forslaget.

– Det har rett og slett ikke skjedd. Både jeg og mine klienter er positive til et møte, men vi vil først ha svar fra If om de vil dekke kostnadene til forberedelser og gjennomføring av møtet. Dette er det bedt om svar på hele seks ganger, og spørsmålet har bare blitt ignorert av If, forklarer Schiele.

Partene ble til slutt enige om å møtes torsdag 3. mars. If har etter dette møtet gitt paret et tilbud om å dekke 400.000 kroner av advokatomkostningene, i tillegg til de 260 000 If har dekket tidligere. Shees og Davina godtatt tilbudet.

– Vi kan ikke si at vi er fornøyde med dette tilbudet, men vi har godtatt det for å endelig kunne legge denne saken bak oss, sier Shees.

Selv om partene nå har kommet til en enighet, sitter paret igjen med et dårlig inntrykk av If som forsikringsselskapet.

– Det har vært dritvanskelig å gå opp den veien alene, sier Shees.

Advokat Schiele er heller ikke imponert over If sin håndtering av saken til Shees og Davina.

– Ifs håndtering av denne saken er, etter min mening, under enhver kritikk. De har rett og slett solgt kunden et produkt som de ikke har levert, sier Schiele.

If mener advokatens timebruk er kjernen i saken.

– Vi er lei oss for at dette har gått utover kunden, sier Handeland.

Tross to vanskelige år har paret klart å holde sammen.

– Det har vært harde kår i to og et halvt år, og jeg er glad vi har holdt sammen. Det er ikke alle som hadde gjort det. Vi gir oss ikke, rett skal være rett, sier Shees.

HOLDT SAMMEN: Paret er takknemlig for at de har klart å holde sammen tross to vanskelige år. Foto: Privat
HOLDT SAMMEN: Paret er takknemlig for at de har klart å holde sammen tross to vanskelige år. Foto: Privat

Relatert