SVARER PÅ ANGREP: Kulturminister Anette Trettebergstuen svarer på kritikken fra Emil Solli-Tangen. Foto: Tore Meek/Stian Lysberg Solum/NTB
SVARER PÅ ANGREP: Kulturminister Anette Trettebergstuen svarer på kritikken fra Emil Solli-Tangen. Foto: Tore Meek/Stian Lysberg Solum/NTB

Gikk hardt ut mot kulturministeren – nå svarer hun

GOD KVELD NORGE (TV 2): Sanger Emil Solli-Tangen skrev at kulturministeren burde skamme seg og gikk til frontalangrep på Facebook. Nå lover Trettebergstuen svar før jul.

De nye retningslinjene som kom tirsdag kveld, har skapt reaksjoner i kulturbransjen.

En av dem som reagerer er artist Emil Solli-Tangen.

– Nok en gang så har kultur- og utelivsbransjen havnet mellom barken og veden. Vi får pålegg om antallsbegrensninger, metersavstand og kohort-inndeling som er så kompliserte at du må være professor for å skjønne det, uten et eneste betryggende ord om kompensasjon og støtte for tapt inntekt, skriver Solli-Tangen.

Videre går Solli-Tangen til angrep på kultur-og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Hvordan kan man sitte som folkevalgt kultur- og likestillingsminister, tidligere som opposisjonspolitiker med lav terskel for kritikk av daværende K&L-minister for dårlig håndtering av restriksjoner og kompensasjoner «på vegne av kulturlivet», ikke engang komme med en uttalelse, når det nå gjeninnføres det som i praksis er en nedstengning av bransjen vår?

– Hadde jeg vært deg, hadde jeg skammet meg, fortsetter artisten i innlegget.

Forventer kompensasjon

Solli-Tangen sier til God kveld Norge at han kjenner flere som reagerer kraftig på at Trettebergstuen ikke har uttalt seg om de nye smitteverntiltakene.

– Vi forstår alvoret i regjeringens bekymring for samfunnssikkerheten, men jeg synes ikke at forståelsen virker gjenspeilet fra myndighetene. Jeg forventer at vi som er rammet får dekket inntektstap som er grunnet covid-19 og restriksjoner rundt dette. Jeg håper det blir målrettede tiltak som treffer både små og større aktører, sier han.

– Det verste som kan skje nå, er at det ikke skjer noen ting.

Solli-Tangen sier at tiden under koronapandemien har gått bra, og at han har klart å holde hodet over vann.

– Førjulstiden er en veldig viktig, om ikke den viktigste, delen av inntektsåret for veldig mange i vår bransje og legger det økonimiske grunnlaget for året som kommer. Det skaper usikkerhet for veldig mange av oss, inkludert meg selv, forteller artisten.

Håpet kulturlivet skulle slippe en ny runde

I sitt tilsvar sier kulturminister Anette Trettebergstuen til God kveld Norge at hun hadde håpet at kulturlivet skulle slippe en ny runde med koronatiltak.

– Pandemien er uforutsigbar, og jeg er derfor opptatt av at kulturen skal være trygg på at vi skal støtte den gjennom krisa, forteller Trettebergstuen.

Videre sier hun at det i forrige uke ble besluttet å videreføre kompensasjonsordningen for kultursektoren for å sikre en grunnplanke.

– Bransjen har meldt tilbake at ordningen som ligger ikke treffer godt nok, og derfor må vi også se på forbedringer. Det jobber vi for fullt med. I tillegg jobber vi med å få på plass stimuleringstiltak.

Lover konkrete svar før jul

Kulturministeren forteller også at det er andre ordninger som er viktige for kulturfeltet, og viser til at regjeringen har videreført ordningene for ledige, permitterte og selvstendig næringsdrivende.

– Allerede dagen etter at omikron-utbruddet førte til tiltak, hadde jeg et bredt innspillsmøte med kultursektoren. Vi er i løpende kontakt med bredden av aktører. Jeg vet at det haster, og jeg vil komme tilbake med konkrete svar før jul, sier Trettebergstuen.

Relatert