LEO: Den lille valpen ble raskt en del av familien til Linn Farbergshagen og samboeren. Foto: Privat/Christoffer Pettersen
LEO: Den lille valpen ble raskt en del av familien til Linn Farbergshagen og samboeren. Foto: Privat/Christoffer Pettersen

Linn (27) fikk sjokk da hun fikk vite sannheten om den nye valpen: – Tårene trillet

TV 2 HJELPER DEG: Linn og samboer Christoffer var lykkelige eiere av den lille valpen Leo, helt til de plutselig så hunden sin på TV.

– Har du sett episoden på TV 2 om valpefabrikkene? Kjøpte ikke dere hund i Trondheim?

Slik startet det som skulle vise seg å bli et mareritt for de ferske hundeeierne.

GLAD I BÅTLIVET: Valpen Leo fant seg fort til rette på båten med Linn og Christoffer Foto: Privat
GLAD I BÅTLIVET: Valpen Leo fant seg fort til rette på båten med Linn og Christoffer Foto: Privat

I juni i år kjøpte Linn Farbergshagen (27) og Christoffer Pettersen (29) en hund de fant på Finn.no. Valpen som de hentet i Trondheim fikk navnet Leo.

Leo ble raskt en del av familien, og en maskot for fotballaget Gimletroll som Linn spiller på.

– Han var med overalt, både på sidelinjen under fotballkamper og ut på båttur, forteller Linn.

Det var ingenting som tydet på at lille, kosete Leo ikke var frisk.

– Han er en drøm av en valp, forteller Christoffer.

MASKOT: Laget til Linn, Gimletroll, har alle rukket å bli glad i Leo. Foto: Privat/Christoffer Pettersen
MASKOT: Laget til Linn, Gimletroll, har alle rukket å bli glad i Leo. Foto: Privat/Christoffer Pettersen

Valpefabrikk

Over sommeren er gleden over den nye valpen stor.

Så kommer høsten, og TV 2 hjelper deg publiserer en sak om en hundeoppdretter som har avlet fram veldig mange kull på en tispe. Flere kjøpere har endt opp med syke hunder.

Episoden kan du se på TV 2 Play.

Når paret ser episoden, kjenner de igjen navnet på oppdretteren Espen Aspaas Skjegstad. På TV-skjermen ser de Leo og den samme annonsen de selv svarte på.

Tispa på rundt fire år hadde fått syv kull, og Leo tilhørte dette syvende kullet. En tispe bør ikke få mer enn fem kull totalt gjennom hele livet sitt.

– Det var grusomt se sin egen valp, og fælt å få den beskjeden sånn, sier Linn.

Short ulna

  • «Short ulna» innebærer at den ene av hundens underarmsben ikke vokser som normalt. Dette skyldes en forstyrrelse i rørknoklenes lengdevekst.
  • Kan korrigeres gjennom en operasjon om det oppdages tidlig nok.
  • Hos noen hunder, men ikke alle, gir syndromet smerter i beinet.
  • «Short ulna» kan gi slitasje, artrose og kroniske smerter. Dersom smertene ikke lar seg kontrollere, vil avliving kunne være nødvendig.

Kilde: Veterinær Monica Heggelund.

De fikk sjokk da de skjønte bakgrunnen til Leo.

At tispa hadde hatt så mange kull før, og at selgeren var klar over at flere valper var blitt alvorlig syke og hadde måttet operere for Short ulna-syndrom.

– Vi bestilte time hos dyrlegen med en gang, forteller Linn.

– Selgeren sa ingenting om helseproblemer

Ifølge Linn og Christoffer fortalte aldri selgeren at tidligere valper med de samme foreldrene som Leo har blitt operert for alvorlig Short ulna-syndrom.

I episoden blir selgeren konfrontert med at han plikter å opplyse kjøpere om relevant sykdomshistorikk. Selgeren Espen Aspaas Skjegstad skrev da til TV 2 hjelper deg: «Etter at "short ulna" ble oppdaget, og forklart slik syndromet foreligger, har nye valpekjøpere blitt orientert om at dette har oppstått sporadisk i tidligere kull.»

Men paret sier de ikke har hørt noe fra selgeren om dette, og derfor kom opplysningene på TV som et sjokk.

Over 70.000 kroner

Leo blir raskt tatt med til veterinær for å ta bilder, og kort tid etterpå får de den vonde beskjeden. Leo har også alvorlig Short ulna-syndrom og må gjennom to smertefulle operasjoner av to labber. Regningen for operasjonen er på 35.000 kroner.

Tårene begynte å trille, jeg knakk sammen, og var redd for å miste Leo
Linn Farbergshagen

– Tårene begynte å trille, jeg knakk sammen, og var redd for å miste Leo, forteller Linn.

Linn og Christoffer tar kontakt med TV 2 hjelper deg i håp om å nå ut til andre som har kjøpt valper i samme kull, slik at også de kan få beskjed om å sjekke sine hunder før det blir for sent. For om en valp vokser for mye før det blir oppdaget, kan det være for sent å operere.

Nyopererte Leo piper av smerte og får sterke smertestillende. Han bør helst ligge helt stille og ikke gå.

STORE SMERTER: Leo etter første operasjon, med gips og krage. Foto: Privat/Linn Farbergshagen
STORE SMERTER: Leo etter første operasjon, med gips og krage. Foto: Privat/Linn Farbergshagen

– Leo er så glad i å være tett på oss, så han prøver å følge etter selv med gips. Nå bærer vi han med oss rundt slik at han skal bevege seg minst mulig. For en liten valp er jo det å ligge stille helt feil, forteller Linn.

De er glade for at de oppdaget at Leo trengte operasjonen tidsnok. Og ønsker å takke de som stilte opp på TV for å fortelle sin historie.

Kostet tusenvis

Selv om det er snakk om mye penger, var paret aldri i tvil om de ville betale for å få Leo frisk.

De betalte 24.000 kroner for Leo da de kjøpte han. Til sammen har de dermed betalt over 70.000 kroner for valpen, undersøkelser og behandling.

Det viser seg at forsikringen bare dekker 10.000 kroner av dette.

– Vi har heldigvis spart opp penger, men det var ikke dette de skulle brukes til, sier Christoffer.

Begge reagerer kraftig på at selgeren ikke fortalte om sykdomshistorikken.

– Det er veldig dårlig gjort, han visste jo om det. Det er synd på valpene og de som kjøper, det gjør så vondt, sier de.

Samtidig ber de selgeren om må stoppe med det han gjør.

Krav på prisavslag eller erstatning

Forbrukerrådet er klare på at Linn og Christoffer har krav på prisavslag.

MÅTTE OPERERES: Valpen Tuva ble solgt av samme oppdretter. Foto: Privat/Susanne Vedvik
MÅTTE OPERERES: Valpen Tuva ble solgt av samme oppdretter. Foto: Privat/Susanne Vedvik

– Dette er en kjempetrist sak for kjøperne, og ikke minst for hundene som har utviklet denne sykdommen. Kjøperne i dette tilfellet har klare rettigheter etter loven når hundene utvikler sykdommer som dette. Særlig når selgeren tilsynelatende har visst om risikoen for et sykdomsforløp hos valpene. Kjøp av et levende vesen er en stor forpliktelse, og man har krav på å få alle viktige opplysninger om rasen før man velger å kjøpe en hund, sier jurist i Forbrukerrådet Caroline Skarderud.

Videre opplyser juristen om at hvis en rase er særlig disponert for arvelige sykdommer, er dette typisk noe man har rett til å få informasjon om. Om selger bevisst har unnlatt å gi slike opplysninger, er dette kritikkverdig og i alle tilfeller noe man kan klage på, ifølge Skarderud.

– I slike tilfeller vil man ha rett på et passende prisavslag og erstatning for de utgiftene man har hatt som følge av sykdommen, slik som veterinærutgifter og medisiner. Prisavslaget bør settes forholdsvis høyt, sier hun.

Skarderud forventer at selgeren ordner opp med de berørte hundeeierne.

– Disse oppdretterne kan følge «sine egne» etiske regler

Norsk Kennel Klub (NKK) har sett episoden som belyser rovdrift på en tispe, avl og salg av syke valper.

– NKK sin klare oppfatning er at dette er helt uholdbart, og et klart eksempel på hvordan useriøse aktører driver avl kun med økonomisk vinning i tankene. Her kommer hundevelferden langt bak på prioriteringslisten, sier Kjetil Vataker Johansen i NKK.

Johansen forteller at for å sikre hundevelferden på en bedre måte har NKK derfor utarbeidet egne etiske grunnregler for avl og oppdrett, som alle som registrerer hundene sine i NKK må forholde seg til. Dette er regler NKK har satt for å ivareta hundevelferden til hundene som brukes i avl og oppdrett.

– NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett er strengere enn det Norges lover setter begrensninger for, og slike konkrete regler finnes foreløpig heller ikke i norske lover.

I NKK sine etiske grunnregler står det blant annet:

«Bare funksjonelt friske hunder skal brukes i avl. Det pålegges enhver oppdretter som velger ut hunder til bruk i avl å avgjøre hvorvidt den aktuelle hunden er mentalt og fysisk skikket for avl.»

Johansen sier at de etiske retningslinjene også er veldig tydelig på at en tispe ikke skal ha kull for tidlig eller ha for mange, eller for tette kull.

– En av årsakene til at disse interne reglene er innført, er fordi dagens nasjonale lovverk ikke omfatter denne typen konkrete regler. Oppdrettere som avler utenfor NKK-systemet trenger ikke svare for noen krav knyttet til sine avlsdyr og sitt oppdrett. Her gjelder kun norsk lov. Disse oppdretterne kan dermed følge «sine egne» etiske regler – som tydeliggjort av dere i TV 2 hjelper deg – er av svært varierende grad, sier Johansen.

NKK ønsker at deres etiske grunnregler for avl og oppdrett innføres for alle som avler på hund.

– For at det skal kunne gjennomføres kontroll og oppfølging av oppdretterne er man da samtidig avhengig av å innføre obligatorisk ID-merking for alle hunder, og i tillegg ha et hunderegister hvor både avstamning og helseinformasjon fremkommer, forteller Johansen i NKK.

Selgeren svarer ikke

Selgeren har blitt bedt om å kommentere det nye tilfellet av Short ulna, og fått spørsmål om han vil gi paret prisavslag eller erstatning. Han har ikke besvart våre henvendelser.

Tidligere i høst skrev han til TV 2 hjelper deg at han ikke er enig i at han bryter loven eller at han driver en valpefabrikk.

«Det har aldri vært min intensjon å avle frem syke hunder for vinnings del.»

Videre skrev selgeren at han mener det at han har solgt hundene til langt under markedspris underbygger det.

Relatert