Parkeringsvakter avslører: – Stort press på å skrive bøter

TV 2 HJELPER DEG: I interne e-poster stilles det krav til hvor mange bøter parkeringsvaktene skal skrive ut.

Hvert år skrives det ut omtrent 800 000 parkeringsbøter for totalt cirka 480 millioner kroner, ifølge bransjeforeningen NorPark.

TV 2 hjelper deg har intervjuet to tidligere parkeringsvakter som ønsker å være anonyme. Begge forteller om et stort press på å ilegge bøter.

Se hele sendingen om parkeringsbransjen på TV 2 Play

Den ene betjenten, som tidligere jobbet i Aimo Park, forklarer:

– For hver gang du ikke skrev noe særlig, da fikk du høre det. Og da følte du at du ikke var flink til å jobbe. Det er ikke alltid kult å ikke gjøre en god jobb.

– Hvor kom det presset fra?

– Det kom først fra sjefene. Så ble det etter hvert en greie for meg også, om at slik måtte det gjøres. Man måtte være flink og effektiv. Det er et stort press på å skrive bøter. Det er det eneste som betyr noe.

INTERN E-POST: Slik oppfordres de ansatte til å skrive ut bøter. Foto: Skjermdump, Aker P-drift.
INTERN E-POST: Slik oppfordres de ansatte til å skrive ut bøter. Foto: Skjermdump, Aker P-drift.

Den tidligere ansatte mener man også blir godt likt om man er flink til å skrive ut mange bøter.

– Man får det enklere med sjefen, rett og slett.

Oppfordres til å skrive ut bøter i interne e-poster

TV 2 hjelper deg har fått tilgang til interne e-poster sendt til ansatte i Aker P-drift. E-postene dokumenterer hvordan det stilles krav til hvor mange kontrollsanksjoner som gis.

I videoen øverst i saken ser du flere e-poster.

I den ene e-posten står det blant annet:

«I forrige uke ,vi klarte å produsere 600 ks. (kontrollsanksjoner red.anm.) Vi er på bedringsvei men vi trenger minimum 700 ks pr uke!»

I en annen omtales mottakerne som «krigere»:

INTERN E-POST: Slik oppfordres de ansatte til å skrive ut bøter. Foto: Skjermdump, Aker P-drift.
INTERN E-POST: Slik oppfordres de ansatte til å skrive ut bøter. Foto: Skjermdump, Aker P-drift.

«Hei mine krigere!!!!! Fantastiske tall I forrige uke:727 kontrollsanksjoner😊.....akkurat som i gamle dager. Vi får se hva vi ender på i denne uken 😊»

TV 2 hjelper deg har også intervjuet en tidligere ansatt i Aker P-drift. Den tidligere parkeringsvakten sier presset var negativt.

– Det har dessverre vært et negativt press i form av visse mailer. Det er et krav til hvor mye man skriver, og det presset kjenner man på i form av disse meldingene. Det er ikke greit.

– Det er et krav til hvor mye man skriver, og det presset kjenner man på i form av disse meldingene.
Tidligere parkeringsvakt

Jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud, mener dette kan påvirke parkeringsvaktene.

– Det er for så vidt ikke noe i veien for å ha måltall for å gjøre jobben effektivt, men da må også tallene og bøtene være reelle. De må være riktige. Et slikt press kan jo bidra til at man skriver bøter som ikke er reelle, og det må ikke forekomme. Selskapene må sjekke at bøtene er reelle bøter, sier Skarderud.

Ønsker ikke å stille til intervju

Aimo Park ønsker ikke å stille til intervju, men svarer dette på e-post:

«Det er selvsagt intet mål for oss at våre ansatte skal skrive så mange bøter som mulig. Vi har et sterkt fokus på at alle kontrollsanksjoner skal være korrekte. Gjentatte feil vil kunne få konsekvenser for den ansattes arbeidsforhold.»

Heller ikke Aker P-drift vil la seg intervjue om hvorfor de sender ut slike meldinger. I en e-post skriver selskapet:

«Vi oppfatter ikke at vi gir utilbørlig press på å skrive kontrollsanksjoner og kjenner oss ikke igjen i den anonyme påstanden. Vi må kunne måle en viss produktivitet samlet sett i gruppa slik at vi kan vise våre oppdragsgivere at vi faktisk utfører oppdraget de setter oss til. Vi har gode kontrollrutiner for å unngå feilaktig ilagte kontrollsanksjoner.»

Relatert