SKUFFET: Johannes Vestrheim er skuffet over verkstedet.
SKUFFET: Johannes Vestrheim er skuffet over verkstedet. Foto: Privat

Mopeden brant opp på verksted – verkstedet nekter å ta regningen

TV 2 HJELPER DEG: Forbrukerrådet mener verkstedet har erstatningsansvar, men det vil de ikke gå med på.

Da Johannes Vestrheim for noen år siden gikk arbeidsledig en periode, kjøpte han en moped som et hobbyprosjekt. Da han fikk jobb og måtte flytte til Bergen, ble mopeden stående.

– Den hadde blant annet ødelagt motor, og ble stående hos en nabo lenge, men etter drøye to år var den i stand. Da sendte jeg den til Bergen MC Center i Åsane for en tilstandsrapport, forteller Johannes.

– Etter en stund fikk jeg en mail om at den var klar, men at det var noen småting som kunne fikses. Da svarte jeg at jeg var mer interessert i en scooter, siden det var mer praktisk for meg, og spurte om de kunne være interesserte i å bytte, fortsetter han.

Fikk ikke svar

Det var her Johannes syntes ting begynte å bli rart. En uke gikk uten at han fikk svar. Da bestemte han seg for å få møte opp på verkstedet.

– Han jeg møtte var veldig rar i fjeset, og spurte hva slags moped jeg hadde stående der. Jeg forklarte at den stod på verkstedet, og da sa han at det dessverre hadde vært en brann der, og at mopeden hadde gått med i brannen.

Johannes forteller at han fikk sjokk, og at han reagerte sterkt på at han ikke hadde fått beskjed fra verkstedet om brannen.

BRANT OPP: Johannes' moped brant opp på verksted.
BRANT OPP: Johannes' moped brant opp på verksted. Foto: Privat

– Han spurte om jeg hadde forsikring, men det hadde jeg jo ikke, siden jeg skulle sjekke om den var i stand før jeg kjøpte forsikring og skilter. Da sa han at verkstedet ikke kunne ta ansvar for det.

Johannes fikk beskjed om å sende mail, og det gjorde han. Da han ikke fikk svar på mail, forsøkte han å ringe flere ganger, men sier han ikke fikk noe svar. Han dro tilbake til verkstedet, der han møtte samme person og fikk samme spørsmål om han hadde forsikring.

– Da spurte jeg om ikke de hadde forsikring? De mente da at de hadde forsikring på alt av nye sykler, men ikke på kundenes sykler. Det synes jeg var vanvittig.

– Etter dette ringte jeg og sendte flere mailer, før jeg endelig fikk svar på telefon.

Johannes sier han da fikk snakke med en mann han tror var sjefen. Ifølge Johannes forklarte mannen at de ikke var forsikret, og at firmaet hadde tapt millioner av kroner.

Bedt om å ta kontakt med Gjensidige

Mannen ga Johannes beskjed om å ta kontakt med Gjensidige. Verkstedet mente erstatningskravet for brannen lå på eieren av motorsykkelen som startet brannen, og ga Johannes beskjed om dette.

– Jeg ringte Gjensidige og fortalte hvilken sykkeltype jeg hadde, og hva den var verdt. Rundt to uker etterpå fikk jeg beskjed om at siden den ikke stod på offentlig vei da det skjedde, kunne ikke de holdes ansvarlig for at ting brant opp på verkstedet.

Forbrukerrådet mener erstatningsansvaret ligger hos verkstedet. Seniorrådgiver Thomas Iversen, sier det ikke er rart at Johannes ikke har forsikret mopeden, da den ikke har skilt enda, og er et restaureringsprosjekt.

– Verkstedet har et selvstendig økonomisk ansvar etter håndverkertjenesteloven. Etter bestemmelsene kan «forbrukeren kreve erstatning for tap som følge av forsinkelse eller mangel…». Det samme gjelder «dersom ting eller eiendom er påført skade mens den var i tjenesteyterens varetekt eller for øvrig under tjenesteyterens kontroll», sier Iversen.

Det er likevel ett unntak fra regelen. Erstatningskravet for verkstedet bortfaller «i den grad det godtgjøres at tapet skyldes en hindring som er utenfor tjenesteyterens kontroll».

MENER VERKSTEDET MÅ BETALE: Seniorrådgiver i Forbukerrådet, Thomas Iversen.
MENER VERKSTEDET MÅ BETALE: Seniorrådgiver i Forbukerrådet, Thomas Iversen. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet.

– At noe tar fyr på verkstedet må etter mitt syn være innenfor alminnelig driftsrisiko for verkstedet, og kan ikke være noe som fritar verkstedet for ansvar. Forbrukeren bør kunne kreve erstattet det mopeden var verdt på tidspunktet for brannen. Det virker påfallende om verkstedets egen forsikring ikke dekker disse skadene, slår Iversen fast.

Nekter ansvar

Konfrontert med uttalelsene fra Forbrukerrådet nekter Bergen MC Center fremdeles at erstatningsansvaret ligger på dem.

– Synspunktene fra Forbrukerrådet finner vi litt merkelig og lite dekkende for hvor ansvar er plassert i en sak som denne, skriver de i en mail til TV 2 hjelper deg.

– For motorkjøretøyer er det en eiers ansvar å sørge for forsikring mot hendelser, uansett om kjøretøy er overlatt til andre. Dette er tilfelle uansett om kjøretøyet er registrert eller ikke. Det synes rart og som meget misvisende forbrukerrådgivning å hevde at «det ville vært rart hvis han hadde hatt forsikring på denne», mener de.

Ifølge verkstedet pålegger ikke håndverkertjenestelovens erstatningsregler dem erstatningsansvar.

– Sitatene fra loven er selektive og tar ikke med reglene som regulerer det aktuelle spørsmålet. De relevante reglene finnes i andre ledd i § 29, og begrenser ansvaret for en tjenesteyter til tilfeller der skaden (her brannen på mopeden til Vestrheim) skyldes feil eller forsømmelse fra vår side.

– Det er ikke engang påstått i saken og foreligger ikke. Vi kan opplyse at brannen som førte til enorme ødeleggelser av og i våre lokaler oppstod ved selvantenning i en annen kundes sykkel som var til reparasjon, skriver de.

De mener uttalelsen om at brannen var innenfor alminnelig driftsrisiko er uriktig og uten relevans.

– Vestrheim er derfor som alle andre eiere av kjøretøyer henvist til å forsikre seg mot skade og søke dekning i forsikring når skade oppstår, i alle fall så lenge den ikke skyldes forsømmelse fra noen som har blitt den overlatt i sin varetekt. Vi har svart Vestrheim og opplyst han tydelig om hans rettigheter, også ved å oppgi referanse til det forsikringsselskap som forsikret sykkelen som forårsaket brannen.

– Ansvarlig selv uten skyld

Iversen i Forbrukerrådet forteller at § 29 har to forskjellige ansvarsregler, som dekker forskjellige situasjoner. Første og annet ledd kan ikke sees i sammenheng, noe han mener verkstedet har gjort her. Han sier det er første ledd som gjelder i denne saken.

– I utgangspunktet har håndverker som oppbevarer forbrukerens ting et objektivt ansvar dersom tingene blir skadd. Det betyr at håndverkeren ikke behøver å ha gjort noe klanderverdig som førte til tapet, forteller Iversen.

– Håndverkeren er likevel fri for ansvar dersom skaden skyldes en hindring som er utenfor hans kontroll, og som håndverkeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av, fortsetter han.

Han sier at unntaket har et snevert anvendelsesområde, blant annet fordi håndverkertjenesteloven har forbrukervern som et av sine sentrale hensyn.

– Det blir likevel en helhetsvurdering om den aktuelle brannen er en hindring som omfattes av unntaket. Vår vurdering er imidlertid at brannen neppe er en hendelse som fritar håndverkeren for ansvar. Ansvaret vi da snakker om er objektivt, noe som betyr at håndverkeren er ansvarlig selv uten skyld, sier han.

– Dersom partene ikke blir enige, kan saken bringes inn til Forbrukertilsynet for mekling og deretter til Forbrukerklageutvalget for avgjørelse, avslutter han.

– Opplever at de går imot norsk lov

Johannes er skuffet over at Bergen MC Center ikke vil erstatte mopeden hans.

– Forbrukerrådet legger føringer for hvordan man leder bedrifter i Norge. At Bergen MC Center setter seg imot deres føringer oppfatter jeg som at at de går imot alminnelig norsk lov, sier han.

Verkstedet ønsker på sin side Vestrheim velkommen tilbake dersom han skulle ønske å kjøpe en scooter hos dem

– Dette har vært en veldig kjedelig sak for oss og alle våre kunder, og hvis han skulle ønske å kjøpe en scooter, så skal han selvsagt få en veldig hyggelig handel på dette hos oss, avslutter de.

Relatert