Pride-promotering blant bedrifter: – Usikre på hvor dypt engasjementet stikker

GOD KVELD NORGE (TV 2): Flere norske bedrifter promoterer produkter og tjenester knyttet opp mot pride i juni måned. Leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) mener symbolhandlinger og stunt en gang i året sjeldent er nok.

I en kronikk publisert på TV 2 tar Benjamin Silseth for seg problemene knyttet til begrepet «Pink Washing».

Begrepet brukes gjerne om stater eller bedrifter som prøver å trekke til seg den skeive befolkningen basert på falske premisser.

VIL SE EN HANDLING: Benjamin Silseth mener bedrifter må gjøre mer enn å skifte logo en måned i året. Foto: God kveld Norge
VIL SE EN HANDLING: Benjamin Silseth mener bedrifter må gjøre mer enn å skifte logo en måned i året. Foto: God kveld Norge

Silseth stiller spørsmål ved om norske bedrifter profitterer på markeringen i juni ved å selge pride-relaterte produkter, og etterlyser om overskuddet av dette går til organisasjoner som støtter og jobber for rettighetene til skeive.

Se hele intervjuet med Silseth i God kveld Norge-studio øverst i saken.

– Det er veldig fint at firmaer viser støtte en måned i løpet av året, men problemet er de resterende elleve månedene. Noen firmaer er gode på det og har en gjennomsyra inkluderingspolitikk, også er det de firmaene som kun gjør det hver juni måned for å tjene penger, forteller Silseth til God kveld Norge.

– Flagging forplikter

Inge Alexander Gjestvang, leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), forteller at de kan se en mangel på handling hos noen bedrifter i Norge.

– Det er naturligvis ekstra synlighet og fokus i juni, men i noen tilfeller er vi usikre på hvor dypt engasjementet stikker. Flagging forplikter, og verdiene man framsnakker i juni må også komme til uttrykk resten av året, forteller han.

Leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), Inge Alexander Gjestvang, Foto: FRI
Leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), Inge Alexander Gjestvang, Foto: FRI

Gjestvang legger ikke skjul på at bedriftene kan se en mulighet for å tjene penger.

– Når man ser på hvilken folkefest pride har blitt og at antall støttespillere og deltagere øker fra år til år, er det selvsagt et stort marked hvor regnbuefargede produkter er populære. Bedriftene tjener nok godt på å henvende seg så direkte til den skeive målgruppa og våre støttespillere, og det er nok ikke alle som bruker disse inntektene til å støtte den skeive bevegelsen, forteller han.

– Skeive folk er skeive hele året, og symbolhandlinger og stunt en gang i året er sjeldent nok, legger han til.

Gjestvang poengterer likevel at flere norske bedrifter benytter seg av deres kompetansehevende tiltak, hvor de tilbyr veiledning, rådgivning og undervisning om inkluderende arbeidsliv.

– Flere av våre prides har også etablerte samarbeid og partnerskap med bedrifter, og mange har vært støttespillere lenge, i tillegg til å gjøre konkrete tiltak internt for å sikre at alle kan oppleve arbeidsplassen som trygg og inkluderende, forteller han og legger til:

– Et trygt og godt arbeidsmiljø for alle uansett kjønn eller seksualitet er ikke noe man vedtar på generalforsamling eller ordner over natta. Her er det kontinuerlig og vedvarende innsats som gjelder.

Dette sier de norske bedriftene

Silseth navngir ikke firmaer i kronikken, men henvender seg generelt.

God kveld Norge har vært i kontakt med flere bedrifter som selger produkter relatert til pride-feiringen, for å høre hvordan de jobber. Vi stilte også spørsmål ved hva overskuddet til disse produktene går til, og hva som gjøres av jobb innad i bedriftene.

Følgende bedrifter har svart på God kveld Norges-henvendelser:

Hennes & Mauritz:

På hjemmesidene til klesgiganten selges det flere produkter med Pride-logo, blant annet et t-skjorte med skriften. Pressesjef for Hennes & Mauritz i Norge, Thea Kjendlie, forteller at årets Pride-kampanjen fokuserer på å gå forbi regnbuen og flagget.

– Pride er ikke bare en fest, det er også en kamp for rettigheter, respekt, støtte, seksualitet, kjærlighet og livet. Derfor ville ikke vi i år ha en fargerik kolleksjon i forbindelse med Pride, vi ønsket heller å skrelle bort noe av støyen, og få fram de virkelige historiene som går forbi regnbuen, skriver Kjendlie, i en epost til God kveld Norge.

– Alle kan dele historiene sine på «Beyond The Rainbow-siden til H&M, og vi har forskjellige LGBTQIA+-rollemodeller som gjør nettopp dette. Aktivist og kunstner Chella Man er en av de som går foran med å dele sine egne historier. for å inspirere andre til å gjøre det samme.

– Hvilke organisasjoner støtter dere med overskuddet fra salget av Pride-effekter, som denne t-skjorten?

– H&M donerer i år 100.000 USD til FNs Fair & Equal-kampanje til støtte for Pride og LHBTQIA+-samfunnet. I 2019 hadde vi en Love for All-Collection, og gjennom salget her donerte vi € 355.000 til FN Free & Equal.

– Kan Hennes & Mauritz promotere produkter, som denne t-skjorten, i alle deler av verden? Selv homofientlige land?

– Vår Pride-kampanjen for 2021 er global, noe som betyr at den har blitt gjort tilgjengelig for alle markeder der H&M er til stede. I år har 27 H&M-land gjennomført kampanjen, så det er ikke bare i Skandinavia vi markerer Pride.

– Hvordan jobber dere for å vise støtte de resterende månedene av året?

– H&M støtter LGBTQIA+-samfunnet, og dette er en forpliktelse vi følger året rundt. Dette er vel forankret i våre verdier om likestilling, mangfold og retten til å være den du er. Internt jobber vi for å forbedre bevisstheten rundt inkludering, og ubevisste holdninger. Dette gjør vi for å sikre mangfold og representasjon i våre team og i ledelsen. Hos oss skal det være rettferdige og like muligheter for ansettelser. Innen utgangen av 2021 skal alle H&M-markeder ha forpliktelser innenfor mangfold og inkludering, og de skal ha en handlingsplan. Når det gjelder spesifikke prosjekter, er vi også partner med «The Trevor Project», en organisasjon som jobber for å forhindre selvmord blant unge som tilhører LHBTQ+-samfunnet.

Oslo Brewing Company:

Oslo Brewing Company promoterer blant annet en øl med Pride-logo ved navnet «Oslove», som de selger året rundt. Dimitri Yogaratnam, grunnlegger administrerende direktør i firmaet, forteller at ølen skal representere verdiene i byen.

– Hvordan jobber dere i Oslo Brewing med produkter og tjenester knyttet opp mot Pride?

– Toleranse, respekt og gjensidig forståelse er det beste av det Oslo har å tilby, og dette ølet er en klar fremstilling av det som er et budskap vi kommuniserer året rundt.

– Hvilke organisasjoner støtter dere med overskuddet fra salget av denne ølen?

– I Oslo jobber vi med Oslo Pride. I 2020 ga vi bort alle inntektene fra salg av varer til Oslo Pride for å støtte feiringen. Vi hadde også en ølsmaking for de frivillige. På grunn av alkoholbestemmelsene i Norge gjøres det meste av dette arbeidet i Norge litt bak kulissene, og vi kommuniserer ikke dette åpent. Vi vil gjerne gjøre mer lokalt i fremtiden. I år har vi fokus på USA der vi lanserer i år. Vi jobber med noen få partnerbarer og restauranter og donerer en dollar fra hver halvliter til Trevor-stiftelsen som tilbyr kriseintervensjon og selvmordsforebyggende tjenester til LGBTQ-unge under 25 år.

– Kan Oslo Brewing Company promotere produkter, som Pride-ølen, i alle deler av verden? Selv homofientlige land?

– Vi har brukt Oslove-ølet vårt som lanseringsprodukt i Taiwan, Storbritannia og i år USA. Dette er vårt flaggskipprodukt internasjonalt, vi vil ikke skjule hva vårt firma står for i noe marked.

– Hvordan jobber dere for å vise støtte de resterende månedene?

– Oslove er vårt flaggskipprodukt året rundt, og vi markedsfører disse verdiene hele året. Pride i Japan er i april, Pride i Taiwan er i oktober. Vi er en aktiv del av festivalene gjennom vår distributør og arrangementer i Taiwan og gjennom vår bar ØL Tokyo og distribusjonspartnere i Japan.

Nordic Choice Hotel:

Nordic Choice kjører en tydelig og synlig markedsføring rundt Pride. Administrerende direktør i Nordic Choice, Torgeir Silseth, ønsker å understreke at mangfold og inkludering er viktig for Nordic Choice Hotels hele året.

– Vårt partnerskap med Pride handler om å hylle mangfoldet i selskapet vårt, og å synliggjøre våre verdier gjennom å si vi har “Room For All”, noe vi har hele året for både gjester og våre ansatte. Vi har i mange år vært en hovedpartner med Pride i de nordiske hovedstedene og har også lokale samarbeid med de ulike Pride-arrangementene. Dette samarbeidet er også viktig for oss som selskap og vårt bidrag til et mer inkluderende næringsliv. Dette arbeidet er kommet ulikt i de landene vi opererer i, så da vi lyssatte ett hotell i Finland med regnbuefarger fikk det stor oppmerksomhet der. Vi har også vært representert i Baltic Pride og brukt t-skjorter med budskapet “Room For All”.

– Vi snakker ofte og høyt om mangfold og inkludering både internt og eksternt i foredrag hos andre bedrifter, i media og med kunder og gjester, så jeg håper de fleste har fått med seg at mangfold og inkludering er viktig for Nordic Choice Hotels hele året. Våre ansatte skal vite at vi har rom for alle og våre gjester skal vite at vi har rom for alle.

Barry`s Bootcamp:

På nettsidene til treningskjeden tilbys det treningsopplegg i sammenheng med Pride. Linn Herland. eier og CEO i Barry's Norway, forteller at de blant annet donerer til foreningen FRI.

– Det å støtte og respektere hverandre er en del av Barry's kjerneverdier og disse verdiene har vi stort fokus på både internt og eksternt gjennom hele året, fortellelr hun.

– Vi har hatt tradisjon for å arrangere United We Sprint sammen med alle de andre Barry's avdelingene i verden. For hver deltaker som gjennomfører donerer vi kr.100 til Foreningen FRI. Tidligere har vi også aktivt deltatt i Pride festivalen og i Pride parader, men i år har vi dessverre ikke hatt anledning til det som bedrift grunnet nedstengninger, men jeg er sikker på at mange av våre medarbeidere og kunder deltar privat.

– Hvordan jobber dere innad i bedriften?

– Vi ønsker og jobber for at Barry's skal være en trygg plass hvor man fullt og helt kan være seg selv, både for våre medarbeidere og kunder og vi håper at vårt fokus kan være med og bidra til en positiv endring.

– Vi har hatt tradisjon for å arrangere United We Sprint sammen med alle de andre Barry's avdelingene i verden. For hver deltaker som gjennomfører donerer vi kr.100 til Foreningen FRI. Tidligere har vi også aktivt deltatt i Pride festivalen og i Pride parader, men i år har vi dessverre ikke hatt anledning til det som bedrift grunnet nedstengninger, men jeg er sikker på at mange av våre medarbeidere og kunder deltar privat.

– Hvordan jobber dere innad i bedriften?

– Vi ønsker og jobber for at Barry's skal være en trygg plass hvor man fullt og helt kan være seg selv, både for våre medarbeidere og kunder og vi håper at vårt fokus kan være med og bidra til en positiv endring.

– Næringslivet er på sitt beste når det speiler samfunnet for øvrig

Kommunikasjonsdirektør i NHO, Peter Markovski, forteller at flere av deres medlemmer jobber for økt mangfold hele året, og bruker pride-måneden til å sette et «ekstra trøkk» bak dette arbeidet.

– Det er egentlig bare å se på prides oversikt over partnere og støttespillere, som domineres av norske bedrifter og organisasjoner som representerer både arbeidstakere og arbeidsgivere, forteller han.

Kommunikasjonsdirektør i NHO, Peter Markovski Foto: Moment
Kommunikasjonsdirektør i NHO, Peter Markovski Foto: Moment

– Hvilket ansvar har bedrifter i Norge når det kommer til dette?

– Hele samfunnet har et ansvar her. Men bedriftene skal og bør være opptatt av at alle skal ha en jobb som er inkluderende og fordomsfri uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, seksuell legning og funksjonsevne. Næringslivet er på sitt beste når det speiler samfunnet for øvrig.

– Gjør alle bedriftene nok hele året?

– Svaret på det er åpenbart nei. Men du kan også snu på dette: Hvis én ansatt eller én kunde hos én bedrift får et bedre liv av å se at den bedriften støtter pride i juni, er det veldig bra. Så får vi se på hvordan vi kan jobbe for økt mangfold også de 11 andre månedene i året, forteller han.

Relatert