Fant tarmbakterier i populær sjømat: – Kan komme fra kloakk

TV 2 HJELPER DEG: En stor undersøkelse avslører at scampi fra de store dagligvarebutikkene inneholder tarmbakterier som kan gjøre deg syk.

TV 2 hjelper deg testet fem poser med fryste scampi fra de store dagligvarekjedene i Norge. I samtlige poser var det potensielt sykdomsfremkallende bakterier. Undersøkelsene ble gjort to ganger, med to måneders mellomrom.

Analysene er gjennomført av Faggruppen for mattrygghet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Faggruppeleder, Marina Aspholm, har en klar mistanke om hvor bakteriene kan komme fra:

– Det kan være husdyr i nærheten av anleggene, og det bor mange mennesker tett i de områdene. Da kan man få en avrenning fra kloakk ned i bassengene hvor man dyrker scampien.

Så det kommer kloakk rett ned i oppdrettsanleggene?

– Mest sannsynlig, ja.

I videoen øverst ser du mer om funnene og undersøkelsen.

POPULÆR RETT: Bildet er ikke av de testede scampiene, kun ment som illustrasjon. Foto: TV 2 hjelper deg/Anne-Mali Thyrum
POPULÆR RETT: Bildet er ikke av de testede scampiene, kun ment som illustrasjon. Foto: TV 2 hjelper deg/Anne-Mali Thyrum

Hvor syk kan en bli?

– Man kan få alt fra en mild diaré og kvalme, til å bli alvorlig syk med blodig diaré og feber. Det avhenger av bakterietype og hvor sensitiv man er, sier Aspholm.

Bakteriene dør ved riktig varmebehandling, men god kjøkkenhygiene er viktig.

På TV 2 Play ser du hva som skjedde da vi brukte UV-lys for å avsløre hvor bakterievannet havner.

Funn i alle prøver

Aspholm presiserer at akkurat disse bakteriene kommer fra varmblodige dyr eller mennesker, og formerer seg i avføring. Funnene av e.coli bekrefter at bakteriene kommer fra fersk fekal forurensing, altså fersk avføring.

Disse posene ble testet:

  • Løsvekt REMA 1000
  • Rå scampi uten skall, fisk og sjømat fra Fiskeriet. Kjøpt på Rema 1000.
  • Scampi, rå uten skall fra Fiskemannen. Kjøpt på Kiwi.
  • Fra Havet, rå scampi med skall. Kjøpt på Extra.
  • ØFAS Scampi. Kjøpt på Extra.

Analysen ble gjort av smeltevannet fra scampiene, etter at produktene var tint.

Alle de fem posene inneholdt tarmbakterier, blant annet intestinale enterokokker. Det ble funnet høye forekomster av tarmbakterier, inkludert e.coli, i prøvene fra REMA 1000, Fiskeriet, Fiskemannen og ØFAS.

Scampien fra Coops Fra Havet inneholdt minst bakterier av de fem. Der ble det heller ikke gjort funn av e.coli.

Alle produktene blir importert fra Vietnam og er miljømerket med ASC-merket. Miljømerkingen skal sørge for at produktene kommer fra ansvarlig havbruk, uten bruk av antibiotika.

Mattilsynet: – En indikator på at noe ikke er riktig

Seksjonssjef, fiskehelse og fiskevelferd, Lise Rokkones, fastslår at det ikke skal være tarmbakterier i maten vår.

– Jeg ble ikke veldig overrasket. Samtidig som jeg ble overrasket over at det var så mye.

Rokkones mener produsentene og butikkene bør skjerpe kontrollen.

– Her har de jo en klar indikator på at noe ikke er riktig, understreker hun.

SCAMPI MED BAKTERIER: Alle disse bakteriene får du med i posen. Foto: TV 2 hjelper deg/Anne-Mali Thyrum
SCAMPI MED BAKTERIER: Alle disse bakteriene får du med i posen. Foto: TV 2 hjelper deg/Anne-Mali Thyrum

Indikasjoner på antibiotika

Scampi regnes som et risikoprodukt, og Mattilsynet tar jevnlig stikkprøver av scampi som kommer inn i landet. Tidligere har de funnet antibiotikaresistente bakterier i scampi, importert fra Bangladesh.

Derfor ble det gjort forsøk for å se på tilstedeværelse av antibiotika i produktene.

I de innledende forsøkene ble det funnet indikasjoner på spor av antibiotika eller medisinrester, i alle prøvene, med unntak av Coops Fra Havet.

I jakten på sikre svar ble det gjort en ny analyse der forskerne så etter fem spesifikke antibiotika som er vanlige å bruke i behandling av mennesker og dyr.

– Det vi kan si med sikkerhet er at de fem penicillin-forbindelsene ikke er tilstede i produktene, men vi kan ikke utelukke at det er andre antibiotika som har blitt benyttet, sier overingeniør Amanda Morken Andersen ved NMBU.

Erik Martiniussen er utdannet statsviter, og har mange års fartstid som journalist og forfatter. I fjor ga han ut boken "Krigen mot bakteriene" - om den økende faren for resistente bakterier.

Martiniussen mener det er svært sannsynlig at det brukes antibiotika i oppdrett av scampi. Dette kan potensielt føre til enda et problem:

– I land som Vietnam bruker man mye antibiotika som kan gjøre bakteriene resistente mot antibiotika, forklarer han.

Frykter antibiotikaresistente bakterier

Våre analyser ga ikke mulighet for å undersøke om bakteriene i scampiene er resistente. Men Martiniussen er likevel klar på at dette er et økende problem.

FRYKTER RESISTENTE BAKTERIER: Erik Martiniussen har skrevet bok om problemet. Foto: TV 2 hjelper deg/Anne-Mali Thyrum
FRYKTER RESISTENTE BAKTERIER: Erik Martiniussen har skrevet bok om problemet. Foto: TV 2 hjelper deg/Anne-Mali Thyrum

– Resistente bakterier tar allerede årlig 700 000 menneskeliv, og dette er et økende problem. Framskrivningene sier at 10 millioner mennesker kan dø av resistente bakterier innen 2050. Så dette er et av de aller mest alvorlige helseproblemene som vi står ovenfor, advarer han.

Miljømerket ASC skal sikre at det ikke blir brukt antibiotika i miljømerket scampi og svarer dette til funnene i undersøkelsen:

«Det er ikke mulig å fastslå utfra disse metodene om antibiotika var tilstede i scampiene. Men dette er noe vi tar svært alvorlig og vil følge opp med ekstra testing av disse produktene. ASC er ikke et matsikkerhetsmerke, av den grunn kan vi ikke spekulere i bakteriefunnene.»

Scampi et "høyrisikoprodukt"

Norgesgruppen, ØFAS og REMA 1000, som produserer scampiene med potensielle funn av antibiotikarester sier at de tester for antibiotika, og at de ikke har gjort funn i scampiene. Alle produsentene, inkludert Coop, svarer også at de tester alle batchene med scampi som kommer inn til landet, og at de ikke har funnet de samme bakteriene som vi har gjort.

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, forteller at scampi er et høyrisikoprodukt, og at man derfor ikke kan utelukke at det vil være bakterieforekomster i smeltevannet. Videre sier hun at de tester selve scampien, og ikke smeltevannet, slik NMBU har gjort i denne undersøkelsen. Nå vil Norgesgruppen gjøre flere tester, for å se om det er samsvar mellom det en finner i selve produktene og i smeltevannet.

– Det at det er funnet bakterier i smeltevannet betyr nok at det kan ha vært noe innsig av bakterier der scampien vokser, sier Søyland.

Hun sier TV 2 hjelper deg sine funn understreker hvor viktig det er med god kjøkkenhygiene når man håndterer slike produkter, og at det er spesielt viktig å varmebehandle produktet.

Coop ber om redegjørelse

Coop, som produserer posen Fra Havet, med minst funn av bakterier og uten indikasjoner på antibiotika, skriver likevel dette til oss:

«Vi har bedt leverandøren om en redegjørelse for hvordan de forhindrer at det er avløpsvann nær scampifarmene, og etablerer en egen testplan for å sikre at produktet holder den kvaliteten vi krever.»

I et intervju med TV 2 hjelper deg sier REMA 1000 og produsenten ØFAS at de har gjennomført egne analyser, og ikke har funnet noen avvik i forhold til deres egne grenseverdier.

REMA 1000: – Helt naturlig

På spørsmål om hvordan det kan ha seg at vi fant så mye bakterier i posene fra REMA 1000, Fiskeriet og ØFAS, svarer Silje Syvertsen Løken, representant for ØFAS, dette:

– Disse bakteriene finnes naturlig til stede der hvor scampiene oppdrettes, de er i tropisk vann ved 28 grader. Det er en naturlig tarmbakterie fra scampi, på lik linje med norske reker og annen sjømat.

– Så disse bakteriene, hvor kommer de fra?

– De kommer rett og slett fra tarmene til scampiene, i det miljøet der hvor de lever.

– NMBU, som har gjort denne undersøkelsen, mener at bakteriene ikke kommer fra scampiene, men fra andre mennesker eller dyr. Hva sier du til det?

De kommer fra scampiene. I det miljøene de lever i, så er de bakteriene helt naturlig til stede.

– Så du er helt sikker på at de bakteriene vi har funnet ikke kommer fra mennesker eller andre dyr, i omgivelsene der hvor scampiene blir oppdrettettet?

– De kommer fra scampien selv, helt naturlig at de finnes der, svarer Løken.

Gruppeleder for faggruppen for mattrygghet, Marina Aspholm, avviser at bakteriene vi har funnet finnes naturlig i scampi, og fastslår at de må stamme fra mennesker eller andre, varmblodige dyr.

Konfrontert med dette svarer ØFAS på nytt:

«Bakterier fra varmblodige dyr er også naturlig til stede i disse miljøene, da man ikke kan garantere mot fugler, uvær eller andre naturlige faktorer.

I tillegg til våre rutinemessige utførte kontroller har vi gjort ekstra analyser ved to uavhengige, akkrediterte laboratorium. Disse analysene viser også at det ikke er fekal forurensning eller andre urovekkende funn på våre scampi.»

Relatert