Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nå kan du søke jobb på slottet – men det er én hake

Hvis du har yrkeserfaring som servitør kan du være akkurat hva Det kongelige slott leter etter. Dersom du er glad i fortelle om hva du ser og gjør på jobb, kan det derimot bli et problem.

Hovmesterseksjonen ved Det kongelige hushold lyser ut en fast stilling stilling som servitør.

Arbeidsstedet blir Det kongelige slott og andre kongelige, statlige og private eiendommer.

Hovmesterseksjonen har ansvaret for planlegging, forberedelser og gjennomføring av arrangementer og all servering ved Kongeparets virksomhet. De hjelper også kronprinsparet med flere oppgaver.

SERVERE: Under staslige middager, som denne på bildet, vil du kunne servere både kongelige og politikere.
SERVERE: Under staslige middager, som denne på bildet, vil du kunne servere både kongelige og politikere. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Vinkjeller

I annonsen, som både ligger på Kongehuset.no og Finn.no, står det at vedkommende må påregnes en del reisevirksomhet, samt kvelds-, helge- og høytidsarbeid.

De kan også lokke med lukrativ tilgang til Norges mest staslige hjem. Seksjonen har nemlig ansvar for Slottets vinkjeller og vedlikehold av Slottets brukssølv.

Slottet ønsker en servitør med fagbrev, men hvis erfaringen er lang og bred kan dette være en erstaning.

VAKKER ARBEIDSPLASS: Deler av jobben vil være ved slottet i Oslo.
VAKKER ARBEIDSPLASS: Deler av jobben vil være ved slottet i Oslo. Foto: Fredrik Varfjell

Ønsker diskresjon

«Den rette personen må være utpreget teaminnstilt, lojal og diskret samt like å arbeide i et hektisk miljø. Det legges vekt på personlig egnethet for stillingen. Ansatte ved Det kongelige hoff må ha tilfredsstillende vandel», står det i annonsen.

Det er ikke første gang Det kongelige slott ber om diskresjon. I 2007 startet en stor debatt rundt en taushetserklæring ansatte ved hoffet måtte skrive under på, og debatten dukker fortsatt opp med jevne mellomrom.

Eksperter mente denne erklæringen kunne være i strid med ytringsfriheten.

REFS: Slottet har fått refs flere ganger. I 2017 og 2018 hadde også Dagbladet en rekke saker om arbeidslivet på slottet.
REFS: Slottet har fått refs flere ganger. I 2017 og 2018 hadde også Dagbladet en rekke saker om arbeidslivet på slottet. Foto: Faksimile/VG

Strenge regler

VG fikk tilgang til en slik taushetserklæring, og det fremkom at slottet nektet sine ansatte å gi uttrykk for private meninger eller gjøre dagboknotater om de kongelige. Følgende stod i kontrakten:

«Jeg har taushetsplikt om det jeg får kjennskap til om kongefamilien og om forhold ved Det kongelige hoff. Dette innebærer blant annet at når utenforstående er til stede på de kongelige eiendommer, eller når jeg er i samtale med utenforstående, må jeg ikke gi uttrykk for mine private meninger eller på annen måtte tilkjennegi noe om forhold på de kongelige eiendommer eller om kongefamilien.»

«Kongefamiliens private liv og virke skal ikke unødig omtales blant personalet. Jeg har ikke adgang til å gjøre dagboknotater om kongefamilien, og har ikke anledning til å uttale meg om kongefamilien til media, med mindre dette er særskilt avtalt i hvert enkelt tilfelle.»

NORMALT: Kommunikasjonssjef ved Det kongelige slott, Guri Varpe, sier det er vanlig å skrive under taushetserklæringer. Foto: Geir Olsen / NTB
NORMALT: Kommunikasjonssjef ved Det kongelige slott, Guri Varpe, sier det er vanlig å skrive under taushetserklæringer. Foto: Geir Olsen / NTB

Vanlig søknadsprossess

Guri Varpe, kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff (DKH), sier at rekrutteringsprosessene gjennomføres i regi av deres HR-seksjon i samarbeid med de aktuelle ledere, og foregår på samme måte som hos de fleste andre virksomheter. Hvorvidt Kongefamilien er involvert, kommer an på stillingen.

– Ansatte ved DKH signerer en taushetserklæring, på samme måte som man gjør i andre virksomheter. Dagens taushetserklæring er fra 2017. Vi har også etiske retningslinjer for våre medarbeidere, sier hun til God kveld Norge.

Hun viser til kongehuset.no, hvor man kan du lese mer om disse etiske retningslinjene.

Relatert