Dette får studenten Lise Margrethe (25) til å rase i forelesningene

De aller færreste har på kameraet i digital undervisning. Det viser til dårlig folkeskikk, mener student Lise Margrethe Pedersen.

I en digital forelesningen med 80 stykker vil man kanskje se at fem personer har på kameraet sitt. Det er frivillig og opp til hver enkelt om de vil ha det av eller på. Student Lise Margrethe Pedersen (25) mener likevel man burde skru det på, for læringsmiljøet- og forelesernes skyld.

– Jeg mener først og fremst man bør ha på kamera på grunn av læringsmiljøet. Det er viktig å se hverandre, det skaper et bedre miljø i klassen, forteller Pedersen til God morgen Norge.

SKRU PÅ KAMERA: Student Lise Margrethe Pedersen oppfordrer sine medstudenter til å ha på kameraet for å skape bedre klassemiljø.
SKRU PÅ KAMERA: Student Lise Margrethe Pedersen oppfordrer sine medstudenter til å ha på kameraet for å skape bedre klassemiljø. Foto: God morgen Norge

At mange velger å ikke skru på kamera kan det være veldig gode grunner til, og Pedersen har stor forståelse for at det finnes personlige årsaker til å ikke ha kameraet sitt på. Hennes inntrykk er derimot at flertallet ikke har en god grunn.

Jeg tror ikke de aller fleste har det så vanskelig hjemme at de ikke kan vise ansiktet sitt.

Ubehagelig å vise ansiktet

Pedersen tror at mange studenter ikke har motivasjon til å stå opp om morgenen og gjøre seg klar, og at det derfor kan være ubehagelig å vise seg frem til alle.

– Vi har fått litt dårlige vaner nå. Som studenter har vi kanskje gitt litt opp, vi er slitne og lei og har ikke noe å gå til. Det er demotiverende, sier Pedersen.

Når alle tenker det samme, og ikke skrur på kameraet, så er det ingen som har det på. Da blir det mye mer ubehagelig for de få som viser ansiktet sitt.

– Det er flaut om én har på kamera, det er ikke så flaut om alle har det på.

Viktig for studentenes psykiske helse

Mange har kjent på ensomhet det siste året, og særlig studenter på små hybler er hardt rammet. Det er også et argument for hvorfor man bør ha på kameraet, ifølge studenten.

– De som bor hjemme eller i kollektiv har folk rundt seg. De tenker gjerne ikke over hvordan det er for de som sitter helt alene og ikke får sett noen ansikter på forelesningene. Jeg tror det vil gjøre en forskjell for den psykiske helsen å se medstudentene sine, forteller Pedersen.

Hun forteller selv at hennes forelesninger på Teams er de eneste gangene hun får se et helt ansikt, som ikke er dekket av et munnbind.

– Når jeg går på butikken ser jeg bare halve ansikter. Nå ser jeg ikke noen på Teams heller, så det synes jeg er trist.

Helt frivillig

En student som ikke er enig med Pedersen, er Daniel Osen (26). Han har en bachelor i beredskap og krisehånderting med fordypning i personvern.

Han mener personvernet til hver enkelt er det viktigste, og påpeker at alle kan ha gode, personlige grunner til å ikke ville ha på kameraet.

Han har selv fått henvendelser fra andre studenter som forteller om vanskelige økonomiske situasjoner hjemme, eller foreldre man ikke vil vise frem for medstudentene sine.

HELT FRIVILLIG: Daniel Osen kjemper for at studenter ikke skal presses til å skru på kameraet i forelesningene.
HELT FRIVILLIG: Daniel Osen kjemper for at studenter ikke skal presses til å skru på kameraet i forelesningene. Foto: God morgen Norge

– Dette med læringsmiljø er viktig, men det er hensyn som må tas når det kommer til privatliv som trumfer dette.

Uenige om hva som skal til

At det er bra for studentenes psykiske helse å se ansiktene til folk, mener Osen man enkelt kan ta tak i selv og at man er ikke avhengig av klassekamerater for dette.

– Vi må ta aktive tiltak i eget liv, vi kan Facetime en venn eller foreldre. Man kan selv finne andre måter å tilfredsstille det sosiale behovet.

Her er Lise Margrethe Pedersen uenig, og påpeker at det er stor forskjell på å snakke med sin mor på Facetime enn å diskutere fag med sine medstudenter.

– Det blir ikke et godt klassemiljø av å snakke med et familiemedlem, det er en stor forskjell. Derfor er det fortsatt viktig å vise ansiktet vårt, gi feedback til hverandre og å få i gang gode diskusjoner.

Osen påpeker at det ikke er alltid slik det foregår i en forelesningssal:

– Når jeg har vanlig forelesning, så ser jeg ikke alle ansiktene til mine medstudenter. Jeg ser de ved siden av meg eller bakhodene til folk. De viser seg også at uavhengig om man er fysisk tilstede, eller har digital undervisning med kameraet av eller på, så kommer studenter til å drive med andre ting i tillegg til undervisning.

Daniel Osen er mest opptatt av at alle er klar over at det er helt frivillig å ha på eller av kameraet.

– Det er viktig å ha dialogen, om det er samtykke eller informasjon om, at det er frivillig å ha på kameraet. Det er frivillig. Det er ingen som kan komme hjem til deg og tvinge deg til å ta på kameraet.

Relatert