Fem fabrikker vil skape 20.000 nye arbeidsplasser: – Mest lovende industrien i Norge

I Norge planlegges det fem nye batterifabrikker, som skal stå ferdige innen fire år. I følge gründerne er dette den nye oljen vi skal leve av i fremtiden. Bransjen regner med at dette vil resultere i 20.000 nye arbeidsplasser.

Det er en enorm optimisme blant de mange batteri-gründerne som i disse dager planlegger fem nye fabrikker i Norge. En av dem er Svein Kvernstuen, mannen bak selskapet Beyonder i Sandnes som skal produsere batterier av sagflis.

– Batteri-industrien er en av de mest lovende som er under oppseiling i Norge. Vi har gode forutsetninger med mye rein kraft. Og dette kan bli større enn både oppdrett, vindkraft og hydrogen til sammen. Dette er den nye oljen, forteller Kvernstuen, som er gründer og administrerende direktør i selskapet.

Han regner med at de vil ha behov for 500 ansatte som skal produsere tilsvarende 10 GwH med batterikapasitet i året fra og med 2024 og skalere dette opp videre i årene etter.

Men Beyonder er ikke de eneste med batteriprosjekter på gang. Selskapet Freyr har nettopp skaffet seg 7,3 milliarder kroner fra investorer og skal starte byggingen av sine fabrikker i Mo i Rana allerede i år. Produksjon av batterier vil etter planen være i gang allerede fra neste år.

De planlegger å produsere 43 GwH i året, ha 2500 ansatte i Mo, og de vil utvide kapasiteten etter hvert.

– Dette er et eventyr, dette er det grønne skifte i praksis. Det er et enormt sug etter bilbatterier i Europa og etterspørselen er økende, sier Tom Einar Jensen, som er konsernsjef i Freyr.

– Akkurat nå er vi, sammen med andre initiativer, i gang med å bygge en enorm stor grønn industri i Norge. Dette kan bli "den nye oljen", sier Jensen til TV 2.

Tom Einar Jensen er konsernsjef i Freyr, det selskapet i Norge som er lengst fremme i kappløpet om å starte batterifabrikk.
Tom Einar Jensen er konsernsjef i Freyr, det selskapet i Norge som er lengst fremme i kappløpet om å starte batterifabrikk. Foto: Truls Aagedal/TV2

Enormt marked

I Arendal er det stor begeistring for planene til Morrow, den tredje batteriprodusenten som er i gang med konkrete planer om bygging av batterifabrikk. Også Morrow skal produsere over 30 GwH i året, de behøver minst 2000 ansatte og skal starte å produsere batterier fra 2023.

– Markedet er gigastort, det er nesten ubeskrivelig stort og det vokser. Det betyr at det er plass til veldig mange batterifabrikker i Europa, sier administrerende direktør Terje Andersen i Morrow til TV 2.

Også Hydro har flere batteriprosjekter på gang. De samarbeider med svenske NorthVolt om en batterigjenvinningsfabrikk i Fredrikstad og de har også investert i fabrikken som det svenske selskapet bygger i Skellefteå. Disse starter å produsere batterier i Sverige allerede i år.

Hydro har også et prosjekt på gang sammen med Equinor og Panasonic om å bygge en egen batterifabrikk i Norge. Prosjektet de foreløpig har kalt Joint Battery Initiative (BJI) har invitert kommuner til å melde fra om egnede tomter. Da fristen gikk ut hadde de fått respons fra 30 kommuner som gjerne vil være vertskap for en batterifabrikk med over 2000 ansatte.

Konserndirektør Arvid Moss i Hydro håper de kan være i gang med produksjon av batterier i 2025.

- Dette kan bli det største land-anlegget for ny industri i Norge. Europa behøver utrolig mengder batteri-kapasitet. Og i Norge har vi gode forutsetninger for denne type industri, sier Moss, som viser til at tilsvarende industriprosjekter må investere et sted mellom 10 og 20 milliarder kroner.

- Dette kan bli en av de viktige eksportnæringene når olje/gass etter hvert går ned, og del av den grønne verdikjeden. Lykkes vi, tar vi sikte på å bygge prosjektet steg for steg, sier Moss til TV 2.

Erfaring

Hos DNV på Høvik utenfor Oslo har de undersøkt energimarkedene i Europa. De lager hvert år en rapport som tar for seg utviklingen av energibehovet framover. I rapporten for 2020 går det fram at behovet for batterier er stort og voksende. Områdedirektør Erik Dugstad i DNV viser til at markedet for elbil batterier vil vokse fra 1 million i 2019 til omlag 12 millioner de neste ti årene:

- Det er en rivende utvikling i batterimarkedet. I tillegg til bilbatterier vil det også være behov i skipsfarten, i solcelleparker, i maskiner og annet utstyr. Her ligger det et voldsomt marked som skaper muligheter for norsk industri, sier Dugstad og viser til at industrien har tilgang til stabil, rimelig og ikke minst fornybar elektrisk kraft.

- Norsk industri har erfaring med denne type industri, så forutsetningene for å lykkes er store, sier Dugstad til TV 2.

Områdedirektør i DNV Erik Dugstad har undersøkt energimarkedet i Europa og han mener at tre-fire batterifabrikker i Norge kan ha gode utsikter til å overleve.
Områdedirektør i DNV Erik Dugstad har undersøkt energimarkedet i Europa og han mener at tre-fire batterifabrikker i Norge kan ha gode utsikter til å overleve. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Til sammen vil de fire rene battericelle-fabrikkene som er i kjømda behøve 7000 nye ansatte. Med ringvirkninger og tilleggstjenester vil dette generere mer enn 20.000 arbeidsplasser i følge NHOs beregninger.

Relatert