Avslører Power og Elkjøp med skjult kamera

TV 2 HJELPER DEG: Selgerne gir så lite informasjon før salg av strømavtaler at de populære elkjedene bryter loven.

Du har kanskje lagt merke til all reklamen for strømavtaler hos Elkjøp og Power.

Begge kjedene lokker med 500 kroner i rabatt på produktet du skal kjøpe, hvis du samtidig går med på å bytte strømavtale. I butikkene ligger det store fiktive 500-lapper for å symbolisere rabatten.

Se saken gratis på TV 2 Sumo.

Men flere kunder skriver ulike steder på nett at de føler at de ikke fikk god nok informasjon om strømavtalene de ble solgt hos Power og Elkjøp.

Med skjult kamera sjekker TV 2 hjelper deg hva som egentlig blir sagt om strømavtalene av selgerne. Stikkprøvene avslører hvordan selgerne hos Power og Elkjøp unnlater å fortelle kunder det loven krever.

– Avtalene er dårlige

FIKTIV: 500-lapp hos Power.
FIKTIV: 500-lapp hos Power. Foto: Ingrid Nordheim/TV 2 hjelper deg.

Elkjøp selger strømavtaler med NorgesEnergi, mens hos Power kan du inngå avtale med Fjordkraft.

Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet sier disse avtalene er dyre og dårlige, og at det er omtrent 40-50 andre avtaler som til en hver tid er billigere.

Hun viser til oversikten på portalen strømpris.no.

RABATT:
RABATT: "Bytt meg inn i varer" står det på baksiden av en stor 500-lapp hos Elkjøp. Foto: Ingrid Nordheim/TV 2 hjelper deg.

Selgere skal gi informasjon muntlig

Juridisk direktør i Forbrukertilsynet Frode Elton Haug er veldig tydelig på hva som gjelder når det skal selges strøm i butikk.

– Det er ulovlig å gi forbrukere for dårlig informasjon om avtaler som inngås. En strømavtale er en avtale med mange priselementer, en fast månedspris, pris per kWh, også koster det kanskje noe å komme ut av avtalen. Alt dette må folk få tydelig informasjon om fra selger.

Videre understreker han at en SMS som kunden skal bekrefte ikke er nok for å oppfylle kravene i loven.

– Selger må gå igjennom og gi opplysningene muntlig før den tekstmeldingen sendes til kunden, sier Haug.

Brudd på loven i alle butikkene

Ingen av selgerne oppga alle prisene i avtalen, slik loven krever. Bare to av seks fortalte at strømavtalene de selger har en bindingstid på et halvt år. I en Elkjøp-butikk la trolig selgeren til tre ekstra avtaler som koster til sammen 160 kroner ekstra hver eneste måned på toppen av den vanlige strømregningen, uten å opplyse om dette.

Hos Power manglet det også informasjon i brosjyren som brukes for å markedsføre rabatten. Det sto ingenting om at avtalen har en bindingstid på seks måneder, og at det er et bruddgebyr på 500 kroner ved å bryte avtalen.

– Dette er et potensielt brudd på markedsføringsloven, sier Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet når han får se brosjyren.

– Prismatch som salgstriks

Selgerne sier at avtalene er gode fordi de har prismatch. Det betyr at om en finner en billigere avtale skal strømselskapet matche den prisen.

– De burde jo ha solgt deg en god avtale i utgangspunktet og ikke en dyr avtale hvor de lokker deg med en prismatch, det høres ut som et salgstriks for meg, sier direktøren i Forbrukerrådet.

TV 2 hjelper degs undersøkelser viser at det heller ikke er noen garanti for at en får prismatch.

Fikk ikke prismatch etter kjøp på Power

En kunde som byttet strømavtale hos Power skriver på nettstedet bytt.no at hun ble forsikret om prismatch av selgeren i butikken. Men da hun kontaktet Fjordkraft fikk hun ikke prismatch. På nettsiden skriver Fjordkraft at «Grunnet bindingstiden vil man ikke kunne bruke prismatch før bindingstiden er over» Med en bindingstid på seks måneder betyr det at hun ikke fikk prismatch før etter et halvt år.

TV 2 hjelper degs reporter ble også fortalt at hun fikk prismatch.

Men da reporteren selv tok kontakt med Fjordkrafts kundeservice fikk hun to ulike svar. En kunderådgiver sa at hun kunne få prismatch med en gang, og en annen først etter en måned.

– Hovedregelen er prismatch først etter seks måneder

Fjordkraft svarer dette når de blir konfrontert med de ulike svarene fra deres egne kunderådgivere:

«Powerspot har en bindingstid på seks måneder. Ved forespørsel om prismatch har våre kunderådgivere fullmakt til å avvike fra denne hovedregelen og endre vilkår i kundens favør.»

Fjordkraft, som blir solgt hos Power, mener kravene i loven blir oppfylt. I en epost skriver selskapet:

«Det er den samlede informasjonen kunden mottar som må vurderes opp mot lovverket, ikke bare enkeltelementer. Vi mener vi oppfyller informasjonsplikten når markedsmateriell og øvrig informasjon til kunden sees i sammenheng. Den oppsummerende SMSen er et sentralt informasjonselement. Den inneholder oppdatert og fullstendig informasjon. Kunden bekrefter kjøpet gjennom å svare på SMSen.»

Det er også Fjordkraft som har ansvar for brosjyren i Power sine butikker, som mangler informasjon om bindingstid og bruddgebyr.

Fjordkraft skriver at de skal gjennomgå alt markedsmateriell og se om de kan gjøre forbedringer.

Slik er undersøkelsen utført

TV 2 hjelper degs reporter besøkte 3. november 2020 tre Power-butikker på Alnabru, Slependen og Majorstuen, samt tre Elkjøp-butikker på Alnabru, Slependen og Skøyen med skjult kamera.

Power selger strømavtaler for Fjordkraft og Elkjøp selger NorgesEnergi-avtaler.

I fem av butikkene gikk reporteren så langt som mulig uten å signere avtalen, og i en Power-butikk inngikk hun avtale med Fjordkraft uten å få noe som helst informasjon om avtalen fra selger.

POWER:

  • Ingen av Power sine tre butikker oppga alle prisene i avtalen.
  • Kun en av tre butikker nevnte bindingstiden på seks måneder.
  • Ingen ga informasjon om ekstra-avtalen Trippelgaranti som etter tre måneder koster 1,50 kroner dagen.
  • Ingen nevnte bruddgebyr på 500 kroner.

ELKJØP:

  • Ingen av de tre Elkjøp-butikkene vi besøker opplyser om alle prisene i strømavtalen.
  • Kun en av tre Elkjøp-selgere oppgir uoppfordret at det er seks måneders bindingstid uten at reporter spør direkte.
  • Kun en av tre nevner at det er et bruddgebyr på 500 kroner om du vil ut av avtalen.

Dette svarer Power og Elkjøp

Ingen av elkjedene eller strømselskapene vil stille til intervju.

Power skriver på e-post at opplæring av Powers medarbeidere er et samarbeid der Fjordkraft bidrar med opplæringsmateriell, mens Power gir opplæring internt.

«Filmen viser at her har ikke opplæringen vært tilstrekkelig, og at vi derfor ikke har formidlet strømavtalen til kundene våre på en god nok måte. Vi vil derfor gjennomgå våre egne rutiner i forhold til salg av strømavtaler.»

Også Elkjøp svarer skriftlig:

REKLAME: Det er mange plakater med reklame i butikkene.
REKLAME: Det er mange plakater med reklame i butikkene. Foto: Ingrid Nordheim/TV 2 hjelper deg

«TV 2 Hjelper deg har avdekket et beklagelig hull i vår opplæring av ansatte som selger strømavtaler. Opplæringsrutinene er allerede oppdatert og forbedret. Vi er uenig med Forbrukerrådet sin påstand om at avtalen er dårlig, men vil likevel se nærmere på den sammen med vår leverandør.»

NorgesEnergi sine avtaler blir solgt hos Elkjøp, og de er opptatt av å få frem at de ikke bare sender en SMS til sine kunder.

De skriver:

«Vi er glade for at Elkjøp gjør tiltak for å sikre god muntlig informasjon i butikken. Kunden må i tillegg lese gjennom avtalesammendrag og vilkår, og bekrefte at informasjonen er forstått/akseptert steg-for-steg, på egen telefon før avtalen kan inngås.»

NorgesEnergi mener at kundene som kjøper strøm hos Elkjøp får en veldig konkurransedyktig spotprisavtale, og understreker at dette er den avtaleformen Forbrukermyndighetene anbefaler.

Relatert