Vil du holde «Barnas tale» 2020?

UNICEF Norge og TV 2 inviterer alle barn til å sende inn taler om et tema de brenner for. Én av talene vil vises før Kongens og statsministerens nyttårstaler.

UNICEF Norges «Barnas tale»-komité skal bli enige om én tale som skal spilles inn i Rikssalen på Eidsvoll.

Talen vil bli vist på TV 2 i forkant av H.M Kongens tale på nyttårsaften, før og statsministerens tale første nyttårsdag.

Alle barn i Norge kan sende inn bidrag, enten alene eller sammen med andre barn, frem til det året de fyller 18 år.

Frist for innsending er 8. november.

Slik sender du inn ditt bidrag:

  1. Velg et tema du brenner for. Voksne kan hjelpe til med å skrive, filme og sende inn videoen, men de skal ikke påvirke dine meninger eller temaet du velger å snakke om i talen.
  2. Du kan selv velge form og innhold på talen. Du står også fritt til å velge lengde selv, men vi anbefaler at talen ikke er lenger enn 3-5 minutter.
  3. Send videoen, kontaktinfo og skriftlig godkjennelse for visning av videoen fra foresatte til e-post: barnastale@nordicscreens.no. Videofiler er ofte ganske store, så vi anbefaler å sende via fildelingstjenester.

For mer informasjon: www.barnastale.no