– Trump nærmer seg 25.000 løgner

Filosof og forfatter Lars Fr. H. Svendsen mener president Donald Trumps løgner er i ferd med å undergrave demokratiet og gjøre det amerikanske samfunnet dysfunksjonelt. Man kan imidlertid spore noen tendenser i Norge også, mener han.

– Alle amerikanske presidenter har løyet. Til og med Jimmy Carter, som gikk til valg på at han ikke skulle lyve. Men han som sitter i embetet nå er den ukronede kongen av løgn, sier Lars Fr. H. Svendsen.

Svendsen er filosof og har skrevet boken «Løgnens filosofi». Han har hatt en stor jobb de siste årene bare i å følge alt som skjer i USA.

– Han lyver i et omfang vi aldri har sett makan til!

Ifølge faktasjekkerne i The Washington Post serverte Trump 16.241 løgner eller usannheter i løpet av sine tre første år som president. Fortsetter han i samme tempo vil han rekke nesten 25.000 usannheter på fire år.

– Det er i underkant av 20 løgner hver eneste dag i hele perioden. Det som er litt pussig er det flere som svarer at de synes han er en god president enn som svarer at de stoler på ham, sier Svendsen.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Tilliten på bunn

Svendsen forteller at tilliten har nådd et bunnivå i USA, og beskriver det som en krise for et demokrati.

– For at vi i det hele tatt skal fungere som et samfunn er vi avhengige av det som kalles generalisert tillit. At vi har tillit til myndigheter, politi, presse og mellom borgerne. Løgn pulveriserer tillit og er ensbetydende med å utsette folk for tvang, forklarer han.

I tillegg tror han at det kan ta flere tiår å reparere konsekvensene av all lyvingen.

FORSKER I LØGN. Filosof og forfatter Lars Fr. H. Svendsen har skrevet
FORSKER I LØGN. Filosof og forfatter Lars Fr. H. Svendsen har skrevet "Løgnens filosofi" om hva løgn er og hva det gjør med oss. Foto: Agnes Alstad Mogstad

– Det amerikanske samfunnet er i ferd med å bli dysfunksjonelt. Muren han har bygget mot Mexico er ingenting i forhold til muren han har bygget tvers gjennom det amerikanske folket, slår han fast.

Noen vil frykte at det norske samfunnet er i ferd med å gå i samme retning og selv om man kan ane tendenser, mener han at det er stor forskjell på Norge og USA.

– Norge har en høy grad av tillit i befolkningen, høyest i verden. Leser man kommentarfelt på Facebook eller Twitter kan man kanskje få inntrykk av noe annet, men jeg mener disse representerer marginale grupper.

– «Alle» lyver

Han mener likevel at også norske politikere lyver.

– Alle mennesker lyver og politikere er mennesker, altså lyver norske politikere. Det er nok vanligere at de tyr til såkalt «spin», enn til en direkte løgn.

«Spin» forklarer han som å «strekke strikken» så langt man kan uten at bikker over i løgn.

Svendsen forteller at Norge tidligere har hatt en lov som forbød løgn eller «løgnaktige forestillinger» under valgkampen og som kunne påvirke borgernes stemmegivning.

-
- "PLIKT TIL Å LYVE" Statsminister Per Borten, Sp, leverte en oppsiktsvekkende tale fra Stortingets talerstol Foto: NTB Scanpix/Sverre A. Børrezen

Tidligere statsminister Per Borten (Sp) skal imidlertid ha hatt et litt annet syn på dette og har uttalt at «en statsminister har ikke bare rett, men plikt til å lyve».

– Han mente nok at noen ganger kan konsekvensene ved å snakke sant være mer katastrofale for folket enn om man ikke gjør det, forklarer Svendsen.

En av de mest graverende eksemplene på politikerløgn i nyere tid i Norge mener Svendsen er da statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) sa at Norge ikke var i krig i 1999, selv om Norge deltok i bombingen i Kosovo.

– Jeg tror ikke de som var på bakken i Kosovo eller familiene deres var i tvil om Norge var i krig. To år senere gikk Bondevik ut og beklaget at han hadde sagt det.

Han er forsiktig med å peke ut konkrete toppolitikere som benytter seg av anledningen til å lyve eller strekker strikken langt, men sier han observerer at det forekommer løgn over hele spekteret.

Løgn i tre former

Løgnen kan vise seg i særlig tre former: den direkte løgnen, der man bevisst snakker usant. «Bullshit», der man ikke bryr seg om hva som er sant, men er mest opptatt av effekt. Forfatteren mener Trump er en klassisk representant for denne kategorien. Og den «sannaktige» som forholder seg til det man føler er sant og riktig.

Den siste blir mer og mer vanlig i Norge, mener Svendsen, og kan komme i veien for folks beslutningsdyktighet. Han mener at når politikere beveger seg bort fra sannheten bidrar det til å ødelegge et samfunn.

– Løgn er veldig skadelig. Når politikere lyver overfor egen befolkning er det uforenelig med et genuint demokrati. Da fratar man folket muligheten til å foreta frie valg, siden slike valg må være informerte.

Svendsen tror likevel at vi er langt unna amerikanske tilstander og håper at Trump-tiden kan føre med seg noe godt- også på andre siden av Atlanteren.

– Mitt håp er at denne perioden vil fremstå som et skrekkens eksempel og ikke bare på republikansk side, for dette er absolutt ikke et problem bare hos dem, avslutter han.

Relatert