Legens anbefaling er krystallklar

TV 2 hjelper deg: Vi har testet stikktermometer, øretermometer og pannetermometer. Legens anbefaling er krystallklar.

Kan digitale stikktermometer til litt over hundrelappen måle seg mot de langt dyrere øre- og panne termometrene? TV 2 hjelper deg har testet tre digitale stikktermometer, to øretermometer og tre pannetermometer.

Se hele resultatet av testen nederst i artikkelen.

Stor prisforskjell

Artist og småbarnsmor Mariann Thomassen har testet alle termometrene på seg selv, og vurdert hvilket hun synes er lettest å bruke.

— I Thomassen-Asmyr-familien har vi sånne digitaltermometre som man stikker opp i rumpestumpen, sier Thomassen til TV 2 hjelper deg.

Hun forklarer at hun aldri har prøvd pannetermometer før, og at familien tidligere har valgt å «gjøre det på gamlemåten».

Mariann Thomassen tester pannetermometeret fra Braun. Foto: TV 2 hjelper deg.
Mariann Thomassen tester pannetermometeret fra Braun. Foto: TV 2 hjelper deg.

— Det kan hende vi får oss en positiv overraskelse, sier Thomassen.

Prisen på termometrene Thomassen skal teste, varierer stort. De billigste i testen er de digitale stikktermometrene, som koster litt over hundrelappen. Testens dyreste febertermometer, Braun no touch 3-i-1 pannetermometer, ligger på nesten 800 kroner.

Billig og bra

De digitale stikktermometrene koster mellom 120 og 130 kroner. Foto: Martin Habbestad/TV 2 hjelper deg
De digitale stikktermometrene koster mellom 120 og 130 kroner. Foto: Martin Habbestad/TV 2 hjelper deg

Hos Justervesenet har alle termometrene gjennomgått en teknisk test for å kontrollere hvor nøyaktig de måler temperatur. De digitale stikktermometrene fra LloydsPharmacy, Microlife og Medicare målte alle innenfor usikkerheten riktig temperatur hos Justervesenet.

Øre- og pannetermometrene har også blitt testet hos Justervesenet. Disse ble målt ved hjelp av strålingstermometri.

— Det vi har målt på øretermometrene har vist at de oppfører seg som forventet. Så de måler innenfor usikkerheten riktig temperatur, sier senioringeniør ved Justervesenet, Karsten Opel.

Opel understreker likevel at de kun har gjort målinger på ett termometer av hver modell og at resultatene derfor kun gjelder de testede eksemplarene.

Utfordrende å teste

Justervesenet kunne ikke teste om pannetermometrene viste riktig temperatur i kroppsmodus. Ved metoden som ble brukt, viste termometrene høyere temperatur enn det de skulle. Justervesenet antar at dette er fordi pannetermometrene i kroppsmodus automatisk korrigerer temperaturen for å kunne gjengi kroppens kjernetemperatur, som er forskjellig fra pannetemperaturen.

— Det stemmer at pannetermometeret til Ridian har en funksjon som korrigerer temperaturen for å kunne gjengi kroppens kjernetemperatur. Nøyaktigheten på disse termometrene må derfor testes i overflatemodus og der målte termometeret, innenfor usikkerheten, riktig temperatur, sier daglig leder i Ridian Espen Klareng.

Pannetermometrene fra LloydsPharmacy og Marianns favoritt, Ridian, målte innenfor usikkerheten riktig temperatur i objekt- og overflatemodus.

Slik er den tekniske testen gjennomført:

  • Øre- og pannetermometrene er målt mot et referanseobjekt for temperatur, i dette tilfellet et sort legeme. Det sorte legemet ble fra utsiden temperert av et oljebad. På denne måten kan man med termometrene måle varmestrålingen det sorte legemet sender ut. Imidlertid emitterer en menneskelig panne stråling på en annen måte enn et sort legeme, og termometrene i kroppsmodus vil korrigere for det. Testmetoden som er brukt er derfor avhengig av at termometrene også er i stand til å vise temperaturen uten korreksjoner, noe som ikke var mulig med pannetermometeret fra Braun. Termometrene fra LloydsPharmacy og Ridian ble målt i overflate- og objektmodus da Justervesenet antar at disse viser den ukorrigerte temperaturen.
  • De digitale stikktermometrene ble senket i et spritbad som var stilt inn på en gitt temperatur. I badet hadde Justervesenet et referansetermometer som alltid målte temperaturen på væsken. På denne måten kunne man måle om termometrene viste avvik. Alle termometrene ble senket flere ganger i spritbadet på ulike temperaturer.

Testresultatet for Braun sitt pannetermometer ble upålitelig med metoden som er brukt.

Ny favoritt

Pannetermometeret fra Ridian kan måle temperatur uten å være i kontakt med huden. Foto: Martin Habbestad
Pannetermometeret fra Ridian kan måle temperatur uten å være i kontakt med huden. Foto: Martin Habbestad

Mariann Thomassen synes flere av termometrene hadde smarte funksjoner. Øretermometeret Braun ThermoScan 7 age precision har egne innstillinger der man kan stille inn alder på den man måler temperatur på, noe Thomassen likte godt.

Men favoritten ble pannetermometeret til Ridian.

— Lett å bruke, kjempefint display og enkelt å manøvrere seg frem, sier Thomassen.

Pannetermometeret fra Ridian kan måle temperatur uten berøring og har egne innstillinger for å måle badevann, mat og overflater. Thomassen synes det var lett å finne frem på de ulike innstillingene.

Anbefaler rektalmåling

Lege Harald Dobloug har ikke vurdert termometrene i TV 2 hjelper deg sin test, men han sier at det kan være utfordrende å gjøre korrekte målinger med pannetermometer.

— Pasienten kan ikke svette i pannen for eksempel, og du er nødt til å holde pannetermometeret på helt riktig avstand fra riktig område på pannen, sier Dobloug.

Legen anbefaler rektaltermometer for mest nøyaktig måling.

— Det skyldes at disse andre måleinstrumentene som måler perifere temperaturer vil i for få ganger fange opp feber, sier Dobloug.

Disse termometrene ble testet:

Microlife Jumbo Digital Termometer:

Pris: 119,90 kr.

Test hos Justervesenet: Termometeret målte innenfor usikkerheten riktig temperatur.

Medicare Lifesens Digital Termometer:

Pris: 129,90 kr.

Test hos Justervesenet: Termometeret målte innenfor usikkerheten riktig temperatur.

LloydsPharmacy Digital Termometer:

Pris: 124,90 kr.

Test hos Justervesenet: Termometeret målte innenfor usikkerheten riktig temperatur.

Microlife IR210 Øretermometer:

Pris: 559,99 kr.

Test hos Justervesenet: Termometeret målte innenfor usikkerheten riktig temperatur.

Braun ThermoScan 7 Age Precision IRT6520 Øretermometer:

Pris: 699,90 kr.

Test hos Justervesenet: Termometeret målte innenfor usikkerheten riktig temperatur.

Non-contact Thermometer LLP Pannetermometer:

Pris: 449,90 kr.

Test hos Justervesenet: Målte innenfor usikkerheten riktig temperatur i objekt- og overflatemodus. Justervesenet kunne ikke gjøre målinger i kroppsmodus.

Braun No touch 3-i-1 BNT400B Pannetermometer :

Pris: 799,90 kr.

Test hos Justervesenet: Justervesenet kunne ikke gjøre målinger på dette termometeret.

Ridian Pannetermometer:

Pris: 619,90 kr

Test hos Justervesenet: Målte innenfor usikkerheten riktig temperatur i objekt- og overflatemodus. Justervesenet kunne ikke gjøre målinger i kroppsmodus.