– Når uttrykkene ikke betyr det samme som enkeltordene, så er det veldig vanskelig å henge med i svingene. Så husker man ikke helt hva det heter, og da griper man til noe kjent og kjært, sier språkforsker og forfatter Helene Uri til God morgen Norge.

Språket er stadig i utvikling, men det er noen ord og uttrykk som nå blir brukt helt feil i forhold til hva de egentlig betyr.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Har byttet mening

Ett ord Uri trekker frem som har byttet mening er ordet «bjørnetjeneste».

– Opprinnelig så betyr bjørnetjeneste en tjeneste som ikke er den andre personen til gagn. Men mange unge tror at det betyr en kjempestor tjeneste, forklarer språkforskeren.

Dette tror hun kommer av ordet bjørneklem – som betyr en stor klem.

Ordet bjørnetjeneste har sin opprinnelse fra en gammel fabel. Det var en bjørn som var veldig glad i eieren sin, og da eieren sovnet var det en flue som krøp over ansiktet hans. Bjørnen ønsket å fjerne fluen, og valget å slå til fluen. Men når bjørnen slår fluen, treffer den mannen i samme slengen og ender med å drepe han.

Språket utvikles

Noe som også forandrer seg er hvordan ord uttales. Spesielt kj-lyden har endret seg de siste årene, og mange unge sier sj i stedet for. I tillegg er det mange unge som har tykk L.

– Dette kommer opp med en gang jeg forteller jeg er språkviter, forteller Uri.

Hun har også lagt merke til at setningsoppbygning og ordbøying endrer seg stadig.

– Jeg har hørt flere og flere som nå snakker om at de får «trafikkboter» i stedet for bøter, sier språkforskeren.

Uri tror grunnen til at folk bøyer ord som «bøter» og «bøker» feil er fordi det er unntaksord som ikke følger den vanlige bøyningsformen.

Nytt ordforråd

Der språkforskeren ser størst forandringer i språket er ordforrådet. Dette er fordi det stadig dukker opp nye fenomener vi trenger å sette ord på.

– Min oldemor hadde ikke noe forhold til teflonpanne, kollisjonspute og selvbruningskrem. Vi får nye ord inn, også forsvinner gammeldagse ord ut.

For eksempel er det få i dag som vet hva de forskjellige tingene på en spinnerokk heter.