Geir (50) visste ikke om egen forsikring:

– Måtte velge mellom å kjøpe klær eller smør

Da Geir Svendsrud (50) ble ufør i 2012, tok livet en stor, økonomisk vending. Så mange som 1 av 10 nordmenn er ufør, og én halv million av dem er verken forsikret via jobb eller privat.

Vi forsikrer huset vårt, bilen vår, reisene våre og dyrene våre, men hva med oss selv?

Ifølge NAV er 1 av 10 yrkesaktive uføretrygdet i yrkesaktiv alder. En halv million nordmenn er ikke forsikret mot det.

Geir Svendsrud (50) fra Stavanger hadde en god jobb han elsket; det var mye å gjøre, han trivdes godt og alt var som han likte. Så smalt det.

– Alt ble fryktelig tungt. Jeg manglet motivasjon, sov dårlig og alt var et ork.

Han gikk til lege, som sykemeldte han tvert. Sykemeldingen varte først i uker, så i måneder, så i år.

– Jeg kjempet i tre år for å komme tilbake i jobb, til ingen nytte. Jeg syntes det var flaut, for det var ingen som kunne se på meg at jeg var syk. Jeg følte folk mente jeg snyltet staten for penger. Men jeg kom meg ikke tilbake til jobb.

I 2012 ble Geir erklært ufør.

– Måtte velge mellom smør eller klær

For Geir og familien endret den økonomiske situasjonen seg drastisk. Som ufør fikk Geir utbetalt 60 prosent av inntekten.

– Vi måtte snu hver eneste krone vi hadde. Alt av sparepenger ble brukt opp, og vi kunne ikke bruke penger på fritid eller noe sosialt. Vi måtte velge mellom å kjøpe klær eller smør.

Ole-Kristian Lundal, som er leder for personforisikring i Storebrand, påpeker at selv om vi har en god velferdsstat, kan inntekten reduseres mellom 35 til 70 prosent hvis man blir ufør.

– For mange vil 30 prosent reduksjon av inntekt gi betydelig økonomiske utfordringer, sier Lundal.

Etter tre år som ufør, bestemte Geir seg for å rote i papirene sine. Da viste det seg at han var uføreforsikret både via jobb og privat.

– Da endret livet seg. Uten den forsikringen hadde det vært katastrofe. Jeg tror ikke vi kunne bodd i Stavanger og det ville vært slutt på ferier og det sosiale. Vi måttet ha fortsatte og snudd hver krone.

– Jeg forstår ikke at folk tør å ikke være forsikret. Kan det skje med meg, kan det skje med alle.

– 30 prosent må regne med i bli ufør

Ole-Kristian Lundal forteller at omlag 50 prosent av alle ansatte i privat sektor har en uføreforsikring gjennom arbeidsgiver. Denne forsikringen gir sammen med støtte fra det offentlige cirka 70 prosent av inntekt.

– Det er viktig å tenke på at en reduksjon på 30 prosent gradvis vil øke da ikke all uførepensjon justeres i takt med inflasjon, samt at det reduserer muligheten for å få en god framtidig alderspensjon, forklarer Lundal.

– I offentlig sektor har generelt alle en uførepensjon, som gir sikring på ca. 70 prosent av inntekt.

Lundal oppfordrer alle til å bruke noen minutter og sjekke sin egen situasjon. Dette gjelder i like stor grad de unge.

– Stadig flere unge blir arbeidsuføre, gjennom psykiske sammensatte helseplager. Derfor anbefaler vi alle til å tenke på dette så tidlig som mulig, gjerne mens du er student.

Lundal minner om at forsikringsselskapene ikke forsikrer det som har skjedd. Derfor er det bedre å forsikre seg mens man er ung og frisk.

– Cirka 30 prosent av personer i yrkesaktiv alder må regne med å bli uføre i løpet av yrkeskarrieren. Tallene er noe høyere for kvinner enn menn.

Lik TV 2 Underholdning på Facebook