Leker og toalett ble ikke rengjort skikkelig på to uker

HELSEKONTROLLEN (TV 2): – Det er jo veldig dumt når man egentlig skal bli frisk på sykehuset, og så er det vasket så dårlig, sier Andrea (12).

Smittevernekspert frykter økt smittefare etter at Helsekontrollen sjekket renholdet ved tre poliklinikker for barn og ungdom på Ullevål, Bærum og Drammen sykehus.

Mange av overflatene vi berører med hendene stod uvasket selv etter to uker.

Ved å smøre UV-krem på viktige berøringspunkter på toalett og venterom ble renholdet undersøkt etter to dager og etter to uker. En UV-lykt avslørte hvor det var blitt vasket og ikke.

Se testen på TV 2 Helsekontrollen torsdag 20.00 eller på TV 2 Sumo

Bjørg Marit Andersen, professor i hygiene og smittevern, har vurdert funnene og mener det dårlige renholdet utgjør en økt smitterisiko for barn og andre som benytter seg av områdene.

Bakterier og virus

– Dette er ansamlingsteder for massevis av bakterier og virus, alle venterom og toaletter skal vaskes daglig. Dette er helt sentralt for å beskytte pasienter mot infeksjoner, sier Andersen.

På alle de tre sykehusene var det leker på venterommet som var uvasket etter to uker. På Ullevål var det manglende renhold på et lekekjøkken på venterommet og på mange berøringspunkter på toalettet.

Både på lysbryteren, papirdispenseren, døren, såpedispenseren, do-kosten og på deler av toalettet var det kremrester to uker etter at kremen ble smurt på.

Slik så doknappen på Bærum sykehus ut etter to uker.
Slik så doknappen på Bærum sykehus ut etter to uker.

Også på Bærum sykehus var det mangelfullt renhold av leker og mange berøringspunkter etter to uker. Ved Drammen sykehus var det mange flater som ikke var vasket etter to dager, men der var renholdet betraktelig bedre etter to uker.

– Får lyst til å sprite selv

Andrea H. Furrevik (12) har den alvorlige lungesykdommen cystisk fibrose og går til kontroll på Ullevålklinikken jevnlig. Hun er helt avhengig av å unngå å bli utsatt for smitte.

– Om jeg får en infeksjon, kan det bli mye mer alvorlig for meg enn for andre som ikke har sykdom. Jeg prøver å be folk ikke hoste på meg, og i klassen min er alle flinke til å sprite seg på hendene når de kommer inn fra friminuttet forteller Andrea.

Til daglig har familien selv svært strenge rutiner hjemme og når de er ute av huset for å unngå at Andrea skal bli smittet av virus eller bakterier. I gangen har de en spritdispenser slik at gjestene kan sprite seg på hendene før de kommer på besøk. Og når familien spiser ute på restaurant har de med seg egne vaskeservietter for å vaske av bord og overflater.

Andrea (12) Har cystisk fibrose og går til kontroll ved Ullevål.
Andrea (12) Har cystisk fibrose og går til kontroll ved Ullevål.

– Det er jo veldig dumt når man egentlig skal bli frisk på sykehuset, og så er det vasket så dårlig, sier Andrea når hun får se video av funnene på Ullevål.

Om Andrea får en infeksjon, må hun gå på veldig lange og sterke antibiotikakurer. Noe som innebærer innleggelse på sykehus.

Moren til Andrea, Gro Anita Furrevik, sier at Helsekontrollens funn skaper bekymring, og at det er viktig at det kommer frem så det er mulig å få gjort noe med.

– Jeg får nesten lyst til å ta med egne servietter og sprite de punktene vi vet en er borti med hendene selv, sier hun.

– Ser ut som en systemsvikt

Bjørg Marit Andersen, som tidligere selv var avdelingsleder for smittevern ved Oslo universitetssykehus, mener mengdene av krem som ble funnet etter to uker ved Ullevål og Bærum sykehus tyder på at det nærmer seg en systemsvikt. Hun tror at innsparinger og kort tid til renhold kan være årsaken.

Hverken Ullevål som tilhører Oslo universitetssykehus eller Vestre Viken som er ansvarlig for Bærum og Drammen sykehus er enig i at dette skyldes systemsvikt. De mener sykehusene har gode rutiner for renhold, kontroller og opplæring, men erkjenner at undersøkelsen avdekker mangler de må forbedre.

Slik så papirdispenseren på Ullevål ut etter to uker.
Slik så papirdispenseren på Ullevål ut etter to uker.

– Vi ser jo at de fleste stedene har tross alt noen vært og vasket, men så må vi samtidig konstatere at den vaskingen må bli bedre, sier Egil Lingaas, leder av smittevernavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

Han mener særlig de stedene der folk plasserer hendene sine må bli bedre vasket, og sier at det ikke skal være nødvendig for Andrea og moren å ta med servietter for å vaske selv.

– På sykehus må vi ha større renhet enn folk har rundt omkring ellers, sier smittevernoverlegen.

Han mener at sykehuset selv kan bli flinkere til å undersøke renholdet internt med bruk av samme metode med krem og UV-lys.

– Har ikke nok ressurser

– Spør du meg som smittevernlege og spør du renholdsjefen ved Oslo universitetssykehus så vil begge svare at nei vi har ikke nok ressurser og derfor så er vi nødt å prioritere.

– En gjennomsnittlig renholder på dette sykehuset må rengjøre noe som tilsvarer ca 15 norske eneboliger hver dag.

Vi må bli enda flinkere til å sørge for opplæring, og så må vi prøve å bli flinkere på å følge opp at de utfører oppgavene slik de skal, sier Lingaas.

Vestre Viken har ansvaret både for Bærum sykehus og Drammen sykehus, og avdelingsleder for renhold og tekstil, Kjersti Lohne Enersen, svarer på kritikken.

– Noen av områdene er berøringspunkter og det er kjempeviktig at de blir tatt regelmessig, andre områder som dere har undersøkt er områder som tas etter visuelt behov, sier Enersen.

– Men toalettene skal vel vaskes daglig, og barn tar vel litt over alt?

– De barna som er i en risikogruppe er ikke på venterommet her. De blir loset inn på sitt eget rom, men vi har jo prosedyrer for å vaske toaletter og de skal følges, så i den grad de ikke er fulgt så skal vi jobbe videre med det, sier avdelingslederen i Vestre Viken.