TV 2 Play
Min konto
{"totalCount":0,"result":[]}

Teksting - TV2.no

Test av automatisk underteksting

Det er et mål for oss på sikt å kunne tilby teksting på flere programmer enn vi gjør i dag. I den forbindelse har vi startet med testing av maskingenerert underteksting, og om det er bedre enn ingen tekst når vi ikke har andre muligheter. Vi skal ikke gå over til maskintekst på noen av programmene som allerede er tekstet per i dag.

Fram mot sommeren vil reprisen av God Morgen Norge-sendingene (hverdager fra 10:00 til 12:00), være tekstet på tekst-tv side 222. Vi vil gjerne vite om den maskingenererte underteksten er tilstrekkelig dersom alternativet hadde vært ingen tekst overhodet?

Ønsker du å delta i en undersøkelse rundt din opplevelse av automatisk underteksting på God Morgen Norge kan du gjøre det her:

Antall visninger