Åpner for større konsentrasjon i oppdrettsnæringa

John Fredriksen kan styrke sin posisjon som verdens største oppdretter, etter at regjeringen åpner for mer konsentrasjon i næringa. Gjennom sitt selskap Marin Harvest sitter John Fredriksen på 24 prosent av den norske produksjonskapasiteten i norsk oppdrettsnæring. Norske regler har til nå vært til hinder for at ett selskap kan eie mer enn 25 prosent av produksjonskapasiteten.

Gjennom sitt selskap Marin Harvest sitter John Fredriksen på 24 prosent av den norske produksjonskapasiteten i norsk oppdrettsnæring. Norske regler har til nå vært til hinder for at ett selskap kan eie mer enn 25 prosent av produksjonskapasiteten.

EFTAs overvåkingsorgan ESA har gitt Marine Harvest medhold i at de norske eierskapsreglene er i strid med EØS-avtalen. Nå varsler fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen at eierskapstaket vil bli opphevet.

– Vi opprettholder vårt prinsipielle syn på havbruk i forhold til EØS-avtalen, og har i høst hatt dialog med ESA. Regjeringen har likevel kommet til at vi vil ta initiativ til å endre regelverket, sier Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Men hun varsler også at det vil bli stilt strengere krav for å sikre at de største selskapene fortsatt bidrar til verdiskapning og aktivitet i distriktene.

– Regjeringen er opptatt av mangfold i eierskap i havbruksnæringa. Vi trenger både små og store selskap. Disse forslagene berører ikke de små selskapene, men jo større del av fellesskapets ressurser et selskap benytter seg av, jo mer må de bidra til kystdistriktene, sier Berg-Hansen. (©NTB) (©NTB)

Mer innhold fra TV 2