Colorado elven forsyner områdene fra Colorado via Arizona, Nevada og California til Mexico med ferskvann. Ved utløpet i Californiabukten hender det stadig oftere at elven er helt tørr. (Foto: Wikimedia Commons)
Colorado elven forsyner områdene fra Colorado via Arizona, Nevada og California til Mexico med ferskvann. Ved utløpet i Californiabukten hender det stadig oftere at elven er helt tørr. (Foto: Wikimedia Commons)

Verdens elver tørker opp

Elvene som forsyner store deler av verden med ferskvann er krympet drastisk de siste 50 årene.

Amerikanske forskere har undersøkt vannmengden ved utløpet av mer en 900 elver verden over. Fra Den gule flod i Kina, via Ganges i India, og til Colorado-elven i USA viser målingene det samme.

Mer innhold fra TV 2