Tørr vinter

Øynene svir, krøllene er borte, og du får støt hver gang du tar borti noe. Det er vinter, og det høljregner ute – hvorfor er det da så forferdelig tørt inne?

kald_460 (Foto: Ronald Toppe)
kald_460 (Foto: Ronald Toppe)

Ved 20 kuldegrader inneholder luft med 90 % relativ fuktighet mindre vanndamp enn luft med 90 % relativ fuktighet gjør ved 20 varmegrader. For at den relative luftfuktigheten skal være den samme, må varm luft inneholde en større mengde vanndamp enn kald luft må. Selv om den kalde luften ute har høy relativ fuktighet, inneholder den lite vanndamp. Når vi varmer opp vinterluften inne i husene våre, synker den relative fuktigheten. Hvis uteluft ved -12 grader og 70 % relativ luftfukti

Mer innhold fra TV 2