Stadig mindre snø i januar

Januar måned blir stadig mer snøfattig over hele landet. Bare i Tromsø er det fortsatt stabilt snøvær i årets første måned.

Nesten en halv meter nysnø tilhører sjeldenhetene, men på Gaustablikk kom nettopp det påsken 2008.  (Foto: Jon Eeg/SCANPIX)
Nesten en halv meter nysnø tilhører sjeldenhetene, men på Gaustablikk kom nettopp det påsken 2008. (Foto: Jon Eeg/SCANPIX)

Målestasjonene til Meteorologisk institutt over hele landet viser at det er en klart fallende tendens i antall dager med snødekke og hvit vinter i de store byene.

– I løpet av de siste tiårene er det i alle fall blitt litt færre januardager med snø i de store norske byene. Bare Tromsø viser stabile snøtall for januar fra 1960-tallet og fram til i dag, sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt til met.no.

I hovedstaden er det i løpet av 2000-tallet blitt sju færre dager med snødekke enn på 60-tallet, på Værnes utenfor Trondheim viser målingene hele 12 færre snødager enn på 60-tallet, mens på Kjevik utenfor Kristiansand har antall snødager blitt redusert fra nesten 24 på 60-tallet til 4,6 dager det siste tiåret.

I Bergen er tallene noe mer sprikende, noe Meteorologisk institutt mener hovedsakelig skyldes bytte av målestasjoner. Fra 60-tallet og fram til 80-tallet økte nemlig antall snødager i januar i Bergen, men fra 80-tallet og fram til nå har tendensen igjen vært fallende. På 60-tallet var antall snødager litt over 10, mens så langt på 2000-tallet har antallet sunket til bare fem dager.

I Tromsø er det ingen tegn på at det går mot en grønnere vinter. Byen kan melde om et svært så stabilt antall snødager, fra 30 på 60-tallet til 29 i løpet av det siste tiåret. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2