Relativ luftfuktighet

Når man snakker om luftfuktighet, mener man vanligvis relativ fuktighet. Det er denne verdien som gir det beste målet for hvordan vi mennesker oppfatter fuktighet.

Tåke er skyer nede på bakken. (Foto: Ronald Toppe)
Tåke er skyer nede på bakken. (Foto: Ronald Toppe)

Relativ fuktighet er den mengden vanndamp luften inneholder i forhold til den mengden vanndamp luften teoretisk sett kunne ha inneholdt ved den samme temperaturen. Den relative fuktigheten oppgis i prosent. Ved 100 % relativ fuktighet er luften mettet. Jo høyere temperatur, jo mer vanndamp kan luften inneholde uten å være mettet. Når temperaturen synker, øker den relative luftfuktigheten - noen ganger så mye at vanndampen kondenserer til vanndråper som danner skyer. Tåke

Mer innhold fra TV 2