Når er det snøskredfare?

Fjellsiden som er trygg i dag kan være livsfarlig i morgen.

En lang kuldeperiode kan gjøre snødekket ustabilt. (Foto: Ronald Toppe)
En lang kuldeperiode kan gjøre snødekket ustabilt. (Foto: Ronald Toppe)

Det går skred når kreftene som holder snøen sammen ikke lenger klarer å bære vekten av den. Snø og vind Sterke snøfall øker skredfaren. Sterk vind flytter snø til områder som ligger i le, så kraftig snøfall og sterk vind sammen er ekstra farlig. Vind kan flytte snø til le-områder selv når det ikke snør, så sterk vind i seg selv øker skredfaren. Lange kuldeperioder Løse lag nede i snødekket gjør snøen ustabil. Hører d

Mer innhold fra TV 2