Mer penger til klimaforskning

Ifølge regjeringen er klimaendringen den viktigste utfordringen for samfunnet, og dermed også for forskningen.

Vindmåleren står på Luftforskningssenteret på Zeppelin fjellet i Ny Ålesund på Svalbard. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix)
Vindmåleren står på Luftforskningssenteret på Zeppelin fjellet i Ny Ålesund på Svalbard. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix)

Klimaendringene blir viktigst for forskningen i årene som kommer, slår regjeringens forskningsmelding, «Klima for forskning» fast.

Øker

Hovedpunktene i meldingen, som ble lagt fram i statsråd fredag, er at bevilgningene til forskning vil fortsette å øke og at forskningspolitikken skal styres etter ni forskningspolitiske mål.

Meldingen legger opp til at målet om at forskning skal utgjøre 3 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) skal opprettholdes som en langsiktig målestokk, men ikke som styringsverktøy, i forskningspolitikken.

Kritiske

Regjeringen fremhever klimaendringene som den viktigste utfordringen for samfunnet, og dermed også for forskningen.

I tillegg til de globale utfordringene skal forskningen bidra til å legge grunnlaget for bedre helse og velferd og økt verdiskapning.

De første kommentarene til meldingen er kritiske. Akademikerne karakteriserer meldingen som uforpliktende. Fremskrittspartiet skriver i en pressemelding at meldingen i liten grad er nytenkende og visjonær. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2