Isbreene vokser igjen

Breene i Sør-Norge har sluttet å krympe. Snørik vinter får æren.

Briksdalsbreen i 2007. (Foto: Atle Nesje/Bjerknessenteret)
Briksdalsbreen i 2007. (Foto: Atle Nesje/Bjerknessenteret)

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjør årlige målinger av snømengden på breer i Norge. Mest på Ålfotbreen Årets målinger viser at snømengdene er ti til 30 prosent over gjennomsnittet. De siste årene har breer i Norge vært utsatt for snøsmelting. Mest snø ble målt på Ålfotbreen i Nordfjord i Sogn og Fjordane. Totalt blir det foretatt målinger på ni forskjellige isbreer. Hvis det blir en normal sommer så vil breene vokse skriver NVE på sine n

Mer innhold fra TV 2