Hvor stor er storflom?

Når NVE varsler om flom, er det vannføring det handler om. Her er begrepene som blir brukt i flomvarslene.

Melding fra NVE Meldinger blir sendt ut når det ventes flom opp mot nivået som utløser "Varsel om flom" og når det oppstår spesielle forhold i et vassdrag som kan føre til fare for skader, for eksempel store lokale nedbørmengder, fare for isgang eller unormale vannføringer for årstiden. Varsel om flom Det ventes flom i et område på et nivå som forekommer sjeldnere enn hvert 5. år og oftere enn hvert 50 år i gjennomsnitt over en lang årr

Mer innhold fra TV 2