Hvor går det snøskred?

Riktig løypevalg kan være skillet mellom liv og død dersom det er skredfare.

Dette flakskredet tok liver av to stykker. De kjørte ned fra skaret til venstre, og utløste skredet da de var nede i dalen. Bruddet forplantet seg oppover hvor skredet løsnet. (Foto: NGI)
Dette flakskredet tok liver av to stykker. De kjørte ned fra skaret til venstre, og utløste skredet da de var nede i dalen. Bruddet forplantet seg oppover hvor skredet løsnet. (Foto: NGI)

Det kan gå snøskred alle steder der det er bratt nok og snø nok. I høye fjellsider, og i lave skråninger. Noen værsituasjoner gjør snødekket mer ustabilt enn andre, men det krever mye kunnskap å vurdere om et bratt område er sikkert eller ikke.

Mer innhold fra TV 2