Havet kan stige mer enn antatt

Prognosene til FNs klimapanel må oppdateres. De var alt for forsiktige.

Havet kan stige med mellom 80 og 130 centimeter innen 2010. Det vil i så fall få katastrofale konsekvenser for øyer og lavtliggende kystsamfunn. (Foto: Arif Ali / Scanpix)
Havet kan stige med mellom 80 og 130 centimeter innen 2010. Det vil i så fall få katastrofale konsekvenser for øyer og lavtliggende kystsamfunn. (Foto: Arif Ali / Scanpix)

I desember samles verdens topppolitikere i København for å bli enige om en arvtaker til Kyoto-avtalen om global oppvarming.

For at de skal kunne stake ut riktig kurs i kampen mot klimaendringene, trenger de helt oppdatert kunnskap.

På sommeren er opptil tre firedeler av havisen i Polhavet dekket av smeltedammer som denne. De reflekterer solstrålingen dårligere enn den hvite overflaten på isen, og kan framskynde smelteprosessen. De siste to årene har smeltingen av sommerisen vært så stor at den sprenger klimamodellene.  (Foto: Norsk Polarinstitutt)
På sommeren er opptil tre firedeler av havisen i Polhavet dekket av smeltedammer som denne. De reflekterer solstrålingen dårligere enn den hvite overflaten på isen, og kan framskynde smelteprosessen. De siste to årene har smeltingen av sommerisen vært så stor at den sprenger klimamodellene. (Foto: Norsk Polarinstitutt)

For gammel

Denne uka samles derfor over 2.000 fagfolk i København. Målet er å lage en samlet, oppdatert oversikt over kunnskapen man har om klimaendringene. Det dreier seg blant annet om CO2-kretsløpet på kloden, havstigning, lagring av CO2 i bakken og hvordan vi tilpasser oss klimaendringene.

- Alle er enige om at rapportene fra FNs klimapanel IPCC er gull verdt. Men problemet er at den siste rapporten kom i 2007 og bygger på resultater fra begynnelsen av 2005. Dermed er opplysningene nesten fem år gamle når man setter seg ned ved toppmøtet og forhandler om framtiden, sier professor ved København-universitetet Katherine Richardson, som er med og organiserer konferansen.

Stiger enda mer

IPCC anslår i sin siste rapport at havene i løpet av dette århundret vil stige med mellom 18 og 59 centimeter, men dette er først og fremst basert på antakelsen om at havvannet utvider seg fordi det blir varmere. Smeltevann fra pol-is var ikke med i beregningsgrunnlaget, på grunn av manglende data.

Basert på ny forskning tror mange forskere nå at vannstanden kan stige med mellom 80 og 130 centimeter innen 2010. Det vil i så fall få katastrofale konsekvenser for øyer og lavtliggende kystsamfunn. (©NTB)

De mektige isfjellene ved Ilulissat på Grønland smelter nå nedenfra. Det kan få store konsekvenser for økningen i havnivået. (Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / Scanpix)
De mektige isfjellene ved Ilulissat på Grønland smelter nå nedenfra. Det kan få store konsekvenser for økningen i havnivået. (Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / Scanpix)

Mer innhold fra TV 2