Havet fylles opp av plast

Stadig større menger plastavfall havner i havet. Og der blir det – det kan gå en million år før plasten en brutt ned.

Det skal godt gjøres å finne strender og svaberg uten plastsøppel. (Foto: Wikipedia Commons)
Det skal godt gjøres å finne strender og svaberg uten plastsøppel. (Foto: Wikipedia Commons)

Vi er omgitt av plast på alle kanter, og hvert år havner rundt 6,5 millioner tonn av den i sjøen. All plasten som blir kastet skaper nå store miljøproblemer. - Det er påvist store mengder marint søppel langs norskekysten og på Svalbard. I enkelte problemområder vil avfallet kunne utgjøre en ekstra belastning og en reell trussel for dyrelivet som lever der, står det i en rapport fra Direktoratet fra Naturforvaltning (DN) og Klima og- forurensningsdirektoratet. Mikroplast

Mer innhold fra TV 2