Fronter

En front er grensen mellom to luftmasser – vanligvis en varm og en kald.

Solnedgang
Solnedgang
sky_truende_460 (Foto: Ellen Viste)
sky_truende_460 (Foto: Ellen Viste)

Ved en varmfront er det den varme luften som er på fremmarsj og fortrenger den kalde luften. Ved en kaldfront er situasjonen omvendt. Fronter fører vanligvis til skyer og nedbør. Oftest kommer det først en varmfront, og senere en kaldfront. Avstanden mellom dem varierer. Ved frontene stiger den varmeste luften, og det blir dannet skyer og regn. Varmfronten har tette skyer og jevn nedbør, kaldfronten bygevær.

Mer innhold fra TV 2