Forskere slår alarm om issmelting på Grønland

Issmeltingen på Grønland er firedoblet siden 2003, viser en ny studie.

SMELTER FORT: Et isfjell i en fjord nær byen Tasiilaq. Forskere mener issmeltingen kan få stor betydning for det fremtidige havnivået. Foto: Lucas Jackson / Reuters
SMELTER FORT: Et isfjell i en fjord nær byen Tasiilaq. Forskere mener issmeltingen kan få stor betydning for det fremtidige havnivået. Foto: Lucas Jackson / Reuters

Den nye studien, publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), viser at det største istapet fra tidlig 2003 til 2013 skjedde i Sørvest-Grønland, en region som tidligere ikke ble sett på som spesielt viktig i forhold til stigende havnivå, da de store isbreene ikke ligger der.

– Vi visste at vi hadde et problem med istap ved store isbreer, sier Michael Bevis, studiens hovedforfatter og professor i geodynamikk ved Universitetet i Ohio.

– Men nå ser vi et annet alvorlig problem med at økende mengder is vil forsvinne som smeltevann, som elver som strømmer til havet.

Ifølge studiens forfattere er smeltingen en konsekvens av global oppvarming, som vil ha stor betydning for fremtidig havnivåstigning.

– Det eneste vi kan gjøre er å tilpasse og redusere ytterligere global oppvarming, men det er for sent for at det ikke blir noen effekt, sier Bevis.

I desember 2018 fant en annet studie publisert i forskningstidsskriftet Nature at issmelting fra Grønnlands innlandsis, som stedvis er over 1,6 kilometer tykk, nå skjer med et volum som er 33 prosent større enn hva som var tilfellet gjennom hele det 20. århundre.

Isen på Grønland inneholder nok is til å heve det globale havnivået med 7 meter.

(©NTB)