Fordampning og kondensasjon

Hvis vi vil varme opp vann i en kjele på komfyren, må vi slå på platen. Vi tilfører energi, og vannet kan gå over til vanndamp. På samme måte fordamper vann fra havet eller når solen varmer opp en vannpytt.

Vi kjenner det også ved at vi fryser når vi blir våte. For at vi skal tørke, må vannet fordampe, og til det brukes varme fra kroppen vår. Prosessen går også motsatt vei. Når vanndamp kondenserer til vann, frigjøres det energi, og luften rundt blir litt varmere.

Frysing og smelting er tilsvarende prosesser. Det kreves energi for å få is til å smelte til vann, mens frysing av vann til is frigir energi.

Mer innhold fra TV 2