Flom eller oversvømmelse?

Flom er ikke alltid det største problemet, ofte er det oversvømmelsene vi merker mest til.

flaum_juni95_460 (Foto: Jon Eeg/SCANPIX)
flaum_juni95_460 (Foto: Jon Eeg/SCANPIX)

Med flom mener vi vanligvis unormalt høy vannstand i områder som mennesker lever i eller utnytter på andre måter. Men det er lett å bruke ordet galt. Flom har å gjøre med vannføring - med hvor mye vann som hvert sekund renner forbi et punkt i en elv. Når vannføringen er større enn den vanligvis er på det meste i løpet av et år, er det flom. Oversvømmelser får vi når vann flyter utenfor sine naturlige veier; når elveleiene av eller annen grunn trenger ut på marker og veier eller ned

Mer innhold fra TV 2