Dette er en tropisk syklon

Tropiske sykloner er de kraftigste uværene som finnes.

BØLGER: Den tropiske stormen Fengshen gjorde sjøen grov i havenen i Hong Kong i 2008. Foto: AFP PHOTO/MIKE CLARKE
BØLGER: Den tropiske stormen Fengshen gjorde sjøen grov i havenen i Hong Kong i 2008. Foto: AFP PHOTO/MIKE CLARKE

I en tropisk syklon kan vindhastigheten kommer opp i over 300 km/t, og det kan regne nesten en meter på 24 timer. Det er halvparten av årsnedbøren i Bergen, og alt vannet fører til flom og ødeleggende jordras.Vinden skaper enorme bølger, som sammen med det lave lufttrykket fører til stormflo og oversvømmelser.Det er ikke rart at syklonene er det værfenomenet som fryktes aller mest!En halv million dødeØdeleggelsene kan bli enorme dersom syklonene treffer land.