De norske merkedagene

Det er knyttet både praktisk kunnskap og gamle værtegn til merkedagene. Og en stor porsjon overtro!

generelt_tegn_680x383
generelt_tegn_680x383

I tidligere tider var det viktigere å holde rede på årstidene, enn på at årene gikk. Hver årstid hadde sine merkedager, med frister for når man skulle så, høste, brygge, og være ferdige med andre gjøremål. Primstaven Mange av merkedagene har logiske og praktiske utgangspunkt, men det er knyttet mye folketro til dem. Merkedagene ble skåret inn i en kalender av tre, primstaven. Den har en sommer- og en vinterside, og snues 14. oktober og 14. april.

Mer innhold fra TV 2