KULLKRAFTVERKET i Gelsenkirchen i Tyskland fotografert i 2009. Foto: AP Photo / Martin Messner
KULLKRAFTVERKET i Gelsenkirchen i Tyskland fotografert i 2009. Foto: AP Photo / Martin Messner

CO2-utslippene øker igjen

Etter tre år uten vekst i CO2-utslippene har kurven snudd. Disse landene har skylden.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I slutten av oktober kom Verdens meteorologi-organisasjon med tallene som viste at innholdet av CO2 i atmosfæren gjorde et byks i 2016.

En viktig årsak til hoppet var at værfenomenet El Niño var uvanlig kraftig.

CO2-nivået er nå høyere enn det har vært på 800.000 år. Det er lang tid, vi mennesker ble til for 200.000 år siden.

Flatet ut

Gjennom hele 2000-tallet økte utslippene av CO2 fra kull, olje og gass med tre prosent årlig. Så stoppet økningen opp. Utslippskurven var flat fra 2014 til 2016.

Årsaken var først og fremst at Kina hadde satt foten på bremsen.

– Kina står for nesten 30 prosent av CO2-utslippene, og opp- og nedturene i den kinesiske økonomien merkes fort på de globale utslippene, sier Jan Ivar Korsbakken i Cicero.

Han har vært med å skrive rapporten som forteller at CO2-utslippene nå ser ut til å være på vei opp igjen.

Organisasjonen Global Carbon Project beregner at de globale utslippene fra kommer til å øke med to prosent i 2017.

Stiger igjen

De kinesiske utslippene gikk ned med en prosent i 2015, og lå på samme nivå i 2016. Prognosene viser at Kinas utslipp øker med omkring 3,5 prosent i 2017.

Indias økte utslippene sine med hele seks prosent per år de siste ti årene. Utslippene øker også i 2017, men er redusert til to prosent.

USAs utslipp gikk ned med 1,2 prosent i året mellom 2006 og 2016. I 2017 viser prognosene en reduksjon i utslippene på 0,4 prosent.

Utslippene fra EU ser ut til å gå ned med 0,2 prosent. Det er langsommere enn reduksjonen på 2,2 prosent per år, som var gjennomsnittet de siste ti årene.

Utslippene fra resten av verden, rundt 40 prosent av totalen, kommer til å øke med 2,3 prosent i år.

Totalt kommer vi til å slippe ut rundt 37 milliarder tonn i år, noe som er ny global rekord.

Ikke for gitt

Utflatingen de siste årene ga håp om at det var mulig å nå målene i Paris-avtalen fra 2015. Robbie Andew i Cicero er skuffet.

– Vi har enda ikke klart å gjøre intensjonene i Paris-avtalen om til handling, sier han.

Dette er drivhuseffekten

Noe av varmen Jorden mottar fra solen stråler tilbake ut i rommet.

På veien fanger vanndamp, CO2, metan, og andre gasser i atmosfæren opp varme, og returnerer noe av den tilbake til Jorden. Så mye varme, at gjennomsnittstemperaturen på kloden er rundt 33 grader høyere enn den ellers ville vært.

Drivhuseffekten et naturlig fenomen, og livet på kloden ville ha vært et helt annet uten den. Problemet er at vi nå ødelegger en balanse som har vart mye lenger enn det har fantes mennesker.

For noen millioner år siden var CO2-innholdet i atmosfæren mye høyere enn i dag. Planter bygger opp stammer, stengler og blader av CO2 som de trekker ut av luften, og store mengder CO2 ble omdannet fra plantemateriale til kull, olje og gass.

Når vi nå bruker disse fossile energikildene, slipper vi ut igjen CO2 fra dette lageret. Mer CO2 gjør at "drivhuset" som omgir oss blir mer effektivt, slik at temperaturen stiger.

Klimaendringene skjer så raskt at mange planter og dyr ikke klarer å tilpasse seg, og vi risikerer at naturmiljøet bryter sammen.