TRAGEDIE: Dyrene ser ut til å ha falt der de sto. Foto: Håvard Kjøntvedt, Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn.
TRAGEDIE: Dyrene ser ut til å ha falt der de sto. Foto: Håvard Kjøntvedt, Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn.

Derfor er reinsdyr spesielt utsatt under tordenvær

Tragedien på Hardangervidda fredag er den verste som har rammet den norske villreinen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag tok et lynnedslag livet av 323 reinsdyr på Hardangervidda, 70 av dem var kalver.

Det var en oppsynsmann som fant flokken liggende tett sammen ved Vråsjå, mellom Møsvatn og Kalhovd.

Det gikk et kraftig tordenvær over Sør-Norge fredag, og Per Jordhøy i Norsk institutt for naturforskning (NINA) er overbevist om at dyrene er drept av lynet.

– Det er ingen tvil om det, hva annet skulle det være, sier han.

Tordenværet nådde kysten av Rogaland tidlig fredag morgen. Inne over land vokste det i omfang, og i nitiden startet det å dundre og brake i det området reinsflokken oppholdt seg.

LYNNEDSLAG 26. august. Den hvite prikken viser hvor lynet traff reinsflokken

Kilde: Lightningmaps

Uværet gikk raskt nordøstover, og tidlig på ettermiddagen var det slutt på tordenbrakene på Hardangervidda.

Pøsregnet fortsatte hele dagen, på Finse litt lenger nord kom det totalt 36,3 millimeter nedbør døgnet fra fredag til lørdag morgen.

Rein er spesielt utsatt

Normalt sprer rein seg ut over en stort område når de beiter. Men blir de engstelige søker de tett sammen.

– Jeg har sett rein flokke seg sammen av at jagerfly kommer litt for nært, så tordenbrakene kan være nok, forteller Jordhøy.

PER JORDHØY Foto: Privat
PER JORDHØY Foto: Privat

Han tror det at reinen søkte sammen er forklaringen på at tordenværet fredag fikk så store konsekvenser.

– De fleste dyrene lå innenfor et område på 50 meter i diameter. Når reinen står så tett sammen er ett eneste lynnedslag midt i flokken nok, det er voldsomme krefter i sving.

Små konsekvenser

Det er ikke uvanlig at tordenvær tar livet av rein, men Jordhøy har aldri tidligere opplevd at så mange dyr blir drept på en gang.

– Det er en helt forferdelig tragedie. Det nærmeste vi kommer er snøskredet som tok livet av 245 villrein på Snøhetta i 2006, forteller han.

I mars 2010 ble 210 tamrein tatt av skred i Lom. Den gang var veldig mange av dyrene var drektige simler og kalver, og i 2010 måtte reineierne redusere slaktingen for å bygge opp igjen flokken sin.

TETT SAMMEN: Slik fant naturoppsynet reinsflokken. Foto: Håvard Kjøntvedt, Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn
TETT SAMMEN: Slik fant naturoppsynet reinsflokken. Foto: Håvard Kjøntvedt, Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn

Får lynnedslaget noen konsekvenser for stammen av villrein på Hardangervidda?

– Det blir jo noen færre dyr enn før, men stammen er på over 10.000 dyr og tåler tapet, svarer Jordhøy.

Til sammenligning skyter jegre hvert år 2000 dyr på Hardangervidda.

Hva skjer med dyrene?

Søndag tok Statens natuoppsyn og folk fra NINA prøver av de døde dyrene. For forskerne er tragedier som dette en unik mulighet til å lære mer om reinstammen.

Hva skjer med dyrene nå, blir de bare liggende?

– Dyrene ligger i et område med lite ferdsel, og det normale er at naturen får gå sin gang og rydde opp selv. Men denne situasjonen er spesiell siden det er så mange dyr, og siden vi har påvist skrantesyke på villrein like nord for Hardangerviddda, forteller Kjartan Knudsen i Miljødirektoratet.

323 reinsdyr drept av lynet på Hardangervidda

Sykdommen skrantsyke, eller CWD, kan smitte til friske dyr dersom de kommer i kontakt med kadavere av rein som var smittet når de døde.

Direktoratet og Naturoppsynet har tatt prøver av de døde dyrene, og tar den endelige avgjørelsen når prøvesvarene er klare.

– Skulle noen dyr få påvist skrantesyke tar vi avgjørelsen sammen med Mattilsynet, sier Knudsen.

Lyn er farlig

Et lynnedslag er farlig, men bare nær selve nedslaget.

Spenningen i et lyn kan nå opp 100 millioner volt, og i selve nedslaget strømmer det hele 30.000 ampere gjennom bakken i et kort øyeblikk.

I stikk-kontakten din hjemme er det 220 volt, og sikringene ryker normalt ved 10 eller 16 ampere.

Strømmen brer seg et stykke ut i bakken fra der lynet treffer, og kan gi både hjertestans og brannskader dersom du får den gjennom deg.

I selve lynet er temperaturen opp mot 30.000 grader. Det er varmere enn på solens overflate, og varmt nok til å gjøre sand om til glass.

Varmen får luften til å utvide seg veldig fort. Det er denne trykkbølgen du hører som tordenbrak, og også trykket kan gi skader dersom du er veldig nær nedslaget.