NASA har lagt ut den globale temperaturen for januar, og den er ikke lystelig lesing.

Januar er den varmeste januar som noen gang er målt, med god margin. Januar 2007 var 0,95 grader varmere enn normalt, årets januar var hele 1,13 grader varmere, skriver Climate Progress.

2015 er det varmeste året vi har opplevd, og januar fortsetter trenden fra i fjor. Greg Laden har brukt tall fra NASA, og laget en kurve som viser gjennomsnittstemperaturen for de siste tolv månedene, helt tilbake til til 1880.

TEMPERATUR: Avvik fra normal temperatur. Løpende 12-måneders gjennomsnitt, basert på NASA GISSS data til og med januar 2016. Kilde: Greg Laden / NASA
TEMPERATUR: Avvik fra normal temperatur. Løpende 12-måneders gjennomsnitt, basert på NASA GISSS data til og med januar 2016. Kilde: Greg Laden / NASA

Kurven viser hvordan temperaturen endrer seg måned for måned, og nå peker kurven rett oppover. Fortsetter det som nå blir 2016 enda varmere enn 2015.

De varmeste årene siden 1880

I rekkefølge: 2015,2014, 2010, 2013, 2005, 2009, 1998, 2012, 2007, 2006, 2002, 2011, 2004, 2008, 2001

Varmest i nord

Her i Norge var januar kjølig, den kaldeste siden 2010. Men det var her hos oss. Kartet nedenfor viser at det var store forskjeller rundt om på kloden.

I Polhavet, nord på Grønland og i Sibir var det opp mot 13 grader varmere enn normalt.

Varmen tæret på isen som flyter på Polhavet. USAs National Snow & Ice Data Center har aldri målt mindre is. Utbredelsen var 90.000 kvadratkilometer lavere enn i det forrige bunn-året, 2011.

SJØIS I ARKTIS: Arealet sjøisen dekket i januar. Kilde: NSIDC
SJØIS I ARKTIS: Arealet sjøisen dekket i januar. Kilde: NSIDC

Spesielt Barentshavet, Karahavet og havet øst for Grønland hadde lite is.

El Niño

Temperaturkartet viser et stort rødt felt fra Sør-Amerika og vestover i Stillehavet. Her er den mellom to og fire grader varmere enn normalt.

Det røde feltet er konsekvensen av værfenomenet El Niño.

Normalt blåser det fra øst mot vest her. Vinden trekker kaldt vann fra dypet og opp til overflaten ved Peru og Ecuador, og skyver det vestover i Stillehavet. Nå er vinden stilnet, og varmt vann fra øst brer seg inn mot vestkysten av Sør-Amerika.

TEMPERATUR: Avvik fra normal temperatur (1950-1980) i januar 2016. Kilde: NASA
TEMPERATUR: Avvik fra normal temperatur (1950-1980) i januar 2016. Kilde: NASA

Værfenomenet har store konsekvenser for været i Stillehavet og landene omkring. Det kan også være årsaken til at vi har en vinter med lite snø her i Norge.

Mye av varmen som klimagasser som CO2 stenger inne i atmosfæren vår forsvinner ned i havet. Under El Niño gjør det varme overflatevannet i Stillehavet at noe av denne varmen slipper ut igjen, så årene med El Niño er de varmeste kloden vår opplever.

Akkurat nå er vi midt inne i den kraftigste El Niño som er registrert, og varmen i januar kan bety at 2016 kan bli enda varmere enn rekordåret 2015.