BERIT: Ekstremværet Berit slår inn mot land ved Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal i november 2011. Foto: Berit Roald / Scanpix
BERIT: Ekstremværet Berit slår inn mot land ved Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal i november 2011. Foto: Berit Roald / Scanpix

Derfor blir uvær ekstremvær

Det er ikke nødvendigvis ekstremvær selv om det blåser storm og bøtter ned. Dette må til.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nyttårsaften 1991 og første nyttårsdag 1992 ble Vestlandet og Mørekysten herjet av et forferdelig uvær.

Orkanen var varslet, men kanskje på grunn av julen var både folk flest og myndighetene helt uforberedt.

Uværet førte til store skader. Ingen omkom under selve uværet, men i følge snl.no omkom flere under oppryddingen etterpå.

NYTTÅRSORKANEN: Satelittbildet er tatt tidlig om morgenen 1992. Foto: MI
NYTTÅRSORKANEN: Satelittbildet er tatt tidlig om morgenen 1992. Foto: MI

Ikke nok

Nyttårsorkanen viste at normale værvarsler ikke er nok dersom et virkelig farlig uvær er på vei.

Det ble derfor laget en plan for varsling av slike heftige uvær, som fikk betegnelsen «ekstremvær». Planen ble tatt i bruk i 1994, og siden 1995 har uværene også fått navn.

Offisielt stempel

Det er bare Meteorologisk institutt som får lov til å kalle et uvær for ekstremvær.

Dette stempelet brukes bare dersom vinden, nedbøren, vannstanden, eller snøskredfaren er så stor at liv og verdier kan gå tap om ikke samfunnet er spesielt forberedt.

Uværet må i tillegg true et stort område.

Overvåker

FARLIG: Det er kjekt å se på bølgene når det er dårlig vær, men sørg for at du ikke blir feid på sjøen. Foto: Ola Johannesen
FARLIG: Det er kjekt å se på bølgene når det er dårlig vær, men sørg for at du ikke blir feid på sjøen. Foto: Ola Johannesen

Dersom statsmeteorologene oppdager at et uvær kan utvikle seg til et ekstremvær begynner de å overvåke situasjonen spesielt.

Meteorologisk sender ut varsel om det de kaller fase A, der de forteller om årsaken til overvåkingen og hvilket område som er truet.

Ekstremvær

Bestemmer Meteorologisk seg for at uværet blir et ekstremvær starter fase B.

Det første instituttet nå gjør er å gi uværet navn. Da vet alle hvilket uvær det er snakk om. Annet hver ekstremvær får guttenavn, annet hver jentenavn.

Så sender Meteorologisk institutt ut ekstremværvarsel. Både NVE, hovedredningssentralene, Justisdepartementet, beredskapsavdelingene til Fylkesmennene, politiet og kommunene i de områdene som trues varsles spesielt.

De som har ansvar for vei, jernbane og strømforsyning i området får beskjed, og media varsles. Det sendes ut nye værvarsler minst hver sjette time.

Når uværet treffer starter fase C. Meteorologisk fortsetter å sende ut hyppige varsler, helt til det hele er over - og fase D starter.

Fase D starter med at Meteorologisk forteller at faren er over. Så sendes det værvarsler som skal hjelpe myndighetene og andre når det skal ryddes opp etter ekstremværet.

Agnar var det første

Det aller første ekstremværet med navn var Agnar. Han kom inn som en sterk storm over Nordmøre og Trøndelag 12. oktober 1995. Navnene følger alfabetet fra A til Y, og veksler mellom gutte- og jentenavn. Etter Agnar fulgte Bera, Dag og Erika.

Meteorologisk institutt har to lister med navn klare, men insisterer på å holde dem hemmelig.

– Vi må jo prøve å unngå at media spekulerer, og holde på spenningen, sier statsmeteorolog Bjart Eriksen til yr.no.

Norske navn i Sverige

Tropiske sykloner har fått navn lenge, og her i Norge er det ikke uvanlig at vi bruker navnene deres dersom restene etter uværene når opp til oss.

Tyskland gir ekstremvær navn slik som oss, mens Storbritannia og Danmark ikke gjør det. Sverige bruker de norske navnene på uvær som har fått navn hos oss.

Under finner du alle norske ekstremvær siden det første fikk navn i oktober 1995

Agnar - 12.10 1995: Nordmøre, Trøndelag: Sterk storm.

Bera - 11.11 1995: Troms og Vest-Finnmark: Full storm. Fare for snøskred og vanskelige kjøreforhold.

Dag - 31.01 1996: Øst-Finnmark: Sterk storm i kyst- og fjordstrøk.

Erika - 28.02 1996: Trøndelag: Full storm, kortvarig sterk storm.

Frode - 12.10 1996: Nordland, Troms og Vest-Finnmark: Full eller sterk storm.

Gerd - 28.10 1996: Lindesnes til Oslofjorden med landområder: Storm.

Hauk - 14.01 1997: Spitsbergen: Til dels sterk storm.

Idun - 31.01 1997: Nordland, Troms og Finnmark: Full storm for Nordland og Troms. Full, senere sterk storm i Finnmark.

Joar - 6.02 1997: Vestfjorden, Ofoten: Høy vannstand. Nordfjord, Møre og Romsdal, Trøndelag: Sterk storm, høy vannstand.

Kari - 17.02 1997: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag: Full storm og til dels sterk storm.

Leif - 16.11 1997: Spitsbergen: Til dels sterk storm.

Mari - 9.11 1998: Indre Sør-Trøndelag: Full storm.

Njål - 26.11 1999: Støtt til Narvik: Stormflo.

Olrun - 28.11 1999: Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag: Full til sterk storm.

Peter - 24.12 1999: Agder, Telemark, Vestfold, Østfold: Liten eller full storm.

Reidun - 28.01 2000: Lindesnes - Svenskegrensa: Stormflo.

Sølve - 27.03 2000: Øst-Finnmark: Full storm.

Tora - 28.10 2000: Agder: Full storm. Store nedbørmengder og høy vannstand.

Ulf - 15.01 2001: Troms og Finnmark: Full storm.

Valdis - 15.12 2001: Finnmark: Sterk storm.

Yrjan - 17.12 2002: Vesterålen, Troms, Finnmark: Full eller sterk storm.

Agda - 14.01 2003: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag sør for Trondheimsfjorden: Full og sterk storm.

Bengt - 28.10 2003: Tromsø til Vardø: Stormflo.

Clara - 3.12 2003: Salten til Vest-Finnmark: Full storm.

Dyre - 6.12 2003: Møre og Romsdal, Trøndelag: Full storm.

Edda - 10.12 2000: Nord-Helgeland til Sør-Troms: Full og sterk storm.

Finn - 21.12 2004: Nord-Møre til Vesterålen: Full storm, senere sterk storm.

Gudrun - 8.01 2005: Sør-Rogaland: Sterk storm. Fra Agder til Svenskegrensen: Liten til full storm. Egersund til Svenskegrensen: Stormflo.

Hårek - 10.01 2005: Nord-Trøndelag til Lofoten: Full- og sterk storm, stormflo.

Inga - 11.01 2005: Egersund til Kristiansund: Stormflo. Liten til sterk storm.

Jostein - august 2005: Varselet trekkes tilbake, uværet avtar i styrke.

Kristin - 14.09 2005: Hordaland og delvis i Sogn og Fjordane: Ekstrem nedbør.

Loke - 14.11 2005: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane: Ekstrem nedbør.

Mona - 11.12 2005: Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten: Full storm og store nedbørmengder.

Narve - 18.01 2006: Namdalen, Nordland, Troms, kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark: Sterk- og full storm.

Oda - 04.12 2006: Stavanger-Stad: Stormflo.

Per - 13.01 2007: Rogaland, Hordaland og Sogn: Sterk storm i kystområdene .

Rita - 19.12 2007: Nord-Troms, Øst-Finnmark og kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark: Full til sterk storm.

Sondre - 25.01 2008: Sognefjorden til Kristiansund: Full storm og stormflo.

Tuva - 31.01 2008: Farsund til svenskegrensen: Full storm.

Ulrik - 25.10 2008: Nordfjord, Møre og Romsdal, Trøndelag, Saltfjellet og Helgeland: Sterk storm.

Vera - 20.11 2008: Nord for Trondheimsfjorden: Sterk storm.

Yngve - 31.12 2008: Nord-Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten: Sterk storm.

Ask - 26.01 2010: Nordland, Troms og Finnmark: Full- og sterk storm.

Berit - 25.11 2011: Møre og Romsdal til og Finnmark: Stormflo.

Cato - 25.12 2011: Nordland, Troms og vest-Finnmark: Stormflo

Dagmar - 25.12 2011: Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag: Sterk storm, orkan styrke i kastene. Finnmark: Ekstremt høy vannstand.

Emil - 03.01 2012: Rogaland og Vest-Agder: Full storm, orkan styrke i kastene.

Frida - 06.08 2012: Vest-Agder: Sterk storm, orkan styrke i kastene.

Geir - 21.06 2013: Aust- og Vest-Agder, Telemark, Buskerud og Oppland: Mye nedbør på kort tid, 50-90 mm lokalt.

Hilde - 16.11 2013: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Helgeland: Sterk storm og 13-15 meter høye bølger inn mot kysten.

Ivar - 12.12 2013: Møre og Romsdal og Trøndelag: Kortvarig vest og nordvest sterk storm og orkan. Vindkast opp i 45 sekundmeter.

Jorun - 08.03 2014: Finnmark: Sterk storm, vindkast på 40 m/s, mye nedbør.

Kyrre - 12.03 2014: Trøndelag og Nordland: Ekstremt mye nedbør, 60-100 mm.

Lena - 9.08 2014: Hordaland, Sogn og Fjordane: Sørlig full og sterk storm, vindkast opp i 25-30 sekundmeter.

Mons - 30.12 2014: Nordland: Lokalt mye nedbør, opp mot 100 mm. Mildvær og mye nedbør som ga oversvømmelser og stor skredfare.

Nina - 10.01 2015: Sogn og Fjordane til Østfold: Orkan på Vestlandet med vindkast opp i 46 sekundmeter, sterk storm i fjellet. Full storm i Østfold. På Vestlandet falt det mye nedbør, som kom som snø i innlandet og i fjellet.

Ole - 7.02 2015: Trøndelag, Nordland og Troms, og fjellet i Sør-Norge: Full storm i Trøndelag, sterk storm og orkan i Nordland og Troms. Full storm, orkan enkelte steder i fjellet i Sør-Norge. Det ble registrert vindkast opp i 52,9 sekundmeter i Nordland. Stormflo, og bølger opp i 25 meter.

Petra - 17.09 2015: Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Mye nedbør over flere dager fylte opp elver og vann, og da et nytt kraftig nedbørområdet kom opp fra sør flommet det over.

Roar - 1.10 2015: Trøndelag og Helgeland. Mye nedbør over flere dager ga opp i 50-årsflom. Vind opp i sterk storm fra Stad til Bodø.

Synne - 4.12 2015: Hordaland, Rogaland, Vest- og Øst-Agder: Mye nedbør, flom og ras. Veier og jernbanestrekninger ble stengt, fergene lå til kai.

Tor - 29.01 2016: Hedmark, Oppland, Buskerud, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland. Sørvest sterk storm på strekningen Hordaland-Helgeland, orkan utsatte steder og vindkast inn over land på 35-50 m/s. Kraftige vindkast nord for Mjøsa i Oppland og Hedmark, og i øvre Buskerud.

Urd - 26-27.12 2016: Et stormsenter gikk inn mot Møre og Romsdal. Vinden økte til sterk storm fra nordvest, orkan utsatte steder, fra Vest-Agder til Sogn og Fjordane. Vindkast opp i 45 sekundmeter. Opp mot en meter høyere vannstand enn normalt, og bølger opp i 20-25 meter inn mot kysten. Østlandet, Telemark og Aust-Agder opplevde vindkast opp i 25-35 sekundmeter.

Vidar - 12.1 2017: Et kraftig lavtrykk kom inn nordvest for Stad. Det lave trykket, 964 hPa, vestavind opp i liten storm sør i Rogaland og fullmåne, gjorde at prognosene dagen før viste at høyvannet ville bli ekstremt på Vestlandet sør for Stad den 12.1 mellom klokken 10 og 11. Bergen ville få 100-års høyvann, Haugesund 200-års høyvann. Prognosene ble justert ned til 20-års høyvann, men fasiten viste til slutt 5-års høyvann fra Bergen og sørover, 1-års høyvann lenger nord.

Ylva - 22.11 2017: Et kraftig lavtrykk på vei nordover utenfor kysten ble presset mot et høytrykk nordøst for oss. Det blåste opp i full storm fra øst og sørøst fra Nord-Trøndelag til Troms. Vinden blåste over fjell, og ble veldig turbulent på vestsiden. Det ble målt vindkast opp i 45 sekundmeter. Svolvær, Brønnøysund og Sandnessjøen hadde vindkast på 30-34 sekundmeter.

Aina - 7-8.12 2017: Et stormsenter gikk over De britiske øyer og inn mot kysten av Midt-Norge. Det blåste opp i sterk storm i Rogaland, full storm videre nordover til Stad. Vinden blåste først fra sørvest, så vest, og så nordvest. Langs kysten av Sørlandet og i Ytre Oslofjord blåste det liten storm. Nordland og Troms hadde i full storm fra øst og sørøst. Det ble målt vindkast over 30 sekundmeter i store deler av landet. Før vinden tok seg opp og uværet ble et ekstremvær, sørget lavtrykket for store menger nedbør på Vestlandet. En fembarnsmor omkom i jordras på Osterøy ved Bergen.

Birk - 22-23.12 2017: Et lavtrykk ga store nedbørmengder på Vestlandet fra om kvelden den 22. til ettermiddagen den 23. desember. Mild luft satte i gang snøsmelting, og uværet førte til lokal flom og stengte veier. Flere stasjoner målte mer enn 150 millimeter nedbør i løpet av et døgn. I Bergen kom det 93,9 millimeter. Vi må helt tilbake til 1913 for å finne et våtere desemberdøgn i byen, og mange kjellere ble fyllt med vann.

Cora - 7.1 2018: Et stormsenter kom inn mot Helgeland natt til 7. desember. Vinden økte til full storm fra vest i Midt-Norge. Både Sklinna fyr i Nordland og Kvaløyfjellet hadde orkan i en periode. Kvaløyfjellet målte vindkast opp i i 55. sekundmeter. Vinden avtok utover ettermiddagen. Uværet førte til store problemer i trafikken, 1500 husstander mistet strømmen i Trøndelag, og det ble gjort skade på bygninger.

Kilde: Meteorologisk institutt og StormGeo

Lik Storm på Facebook