FLOM: Store nedbørsmengder er ventet å føre til flom og begrenset fremkommelighet på vei og jernbane onsdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB
FLOM: Store nedbørsmengder er ventet å føre til flom og begrenset fremkommelighet på vei og jernbane onsdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Har sendt ut en flom av farevarsler: – Kan få store konsekvenser

Værtypen «atmosfærisk elv» ble varslet før helgen, og nå kommer farevarslene på løpende bånd: Enorme regnmengder kan føre til jord-, sørpe- og flomskred. Politiet fraråder stor reisevirksomhet i ett fylke.

Værfenomenet er en lang og smal sone med vanndamptransport, hvor vanndampen har sitt opphav i tropiske områder, ifølge Meteorologisk institutt.

Milde og fuktige luftmasser kommer inn mot kysten fra sørvest denne uka og gir store nedbørsmengder fra onsdag.

Politiet fraråder stor reisevirksomhet mellom onsdag morgen og torsdag morgen, i samråd med Vegtrafikksentralen. Det sier operasjonsleder i politiet, Tom Johannessen, til Bergens Tidende.

Reisende i både Hordaland og Sogn og Fjordane vil være utsatt, opplyser han.

Det er på Vestlandet, Trøndelag og i Innlandet at mesteparten av nedbøren kommer. Østlandet og øst i Finnmark blir skjermet for det verste uværet.

Enorme nedbørsmengder

Det er sendt ut farevarsel for flom i Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og nordvestlige deler av Innlandet.

Farevarslet er på oransje nivå, som er det nest høyeste, og Varsom beskriver situasjonen som alvorlig.

Vannføringen ventes å øke i utsatte bekker og elver i løpet av onsdag på grunn av mye nedbør og snøsmelting.

Det advares mot svært mye regn, og det kan komme mellom 150 og 200 millimeter nedbør i løpet av onsdag og torsdag.

– Dette kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder, skriver Varsom.

Flere varsler

I tillegg er det sendt ut farevarsel om jord-, sørpe- og flomskredfare i store deler av Sør- og Midt-Norge.

– Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på vei og jernbane kan bli redusert, skriver Varsom.

I tillegg er farevarselet for snøskred på nivå fire i Helgeland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Nord-Gudbrandsdalen.

– Mange store og noen svært store naturlig utløste skred forventes. Hold avstand fra utløsnings- og utløpsområder for snøskred.

Forberedelser

Statsforvalteren i Vestland har sendt ut en pressemelding om værsituasjonen.

– Sammen med høy temperatur og sterk vind vil det gi stor snøsmelting i områder med snødekke. Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om 80–120 millimeter nedbør i løpet av 24 timer i Sogn og Fjordane-delen av fylket fra onsdag klokka 14, advarer Statsforvalteren.

Alle kommuner oppfordres til å ta kontakt med lokalt politi for å vurdere risikoen sammen med dem.

NVE har bedt lokale myndigheter om å starte forberedelsene allerede mandag.

Det innebærer blant annet å holde stikkrenner, kummer og andre vannveier frie for snø eller is, grus, søppel, kvist og lauv.

Relatert