HOLMEBEITE: Villsauen begynte å få veldig dårlig plass på holmen utenfor Hjertøya i Møre og Romsdal tirsdag ettermiddag. Foto: Odd Terje Heimen
HOLMEBEITE: Villsauen begynte å få veldig dårlig plass på holmen utenfor Hjertøya i Møre og Romsdal tirsdag ettermiddag. Foto: Odd Terje Heimen

Ekstremvarsel – venter ekstrem høy vannstand

Det er ventet ekstremt høy vannstand langs store deler av kysten. Meteorologisk institutt har gitt ekstremværet navnet Didrik.

Metrologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel for Sunnhordland, Rogaland og Agder. Rødt nivå betyr at man frykter en ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden og som kan medføre store skader.

Allerede tirsdag ettermiddag er det mange som merker den økte vannstanden.

Utenfor Molde ble det observert en saueflokk som begynte å få veldig liten plass på holmen de er ute på etter hvert som vannet steg.

Odd Terje Heimen tok bilde av sauene og postet en etterlysning på Facebook. Eieren av dyrene tok kontakt etter en liten time, og forsikret om at de allerede er på vei for å hente sauene tilbake til Hjertøya som ligger like i nærheten.

Bygger flomvern

I Stavanger er beredskapsavdelingen til kommunen i full gang med å forberede seg mot vannmassene.

I Stavanger er de i gang med å rigge seg til for vannet som kommer. De setter blant annet opp en stor hvit «pølse» rundt Vågen som de fyller med sjøvann for å holde vannet ute.
I Stavanger er de i gang med å rigge seg til for vannet som kommer. De setter blant annet opp en stor hvit «pølse» rundt Vågen som de fyller med sjøvann for å holde vannet ute.

De tar i bruk en stor hvit «pølse» som fylles med sjøvann. Denne skal fungere som en barriere mot sjøen innerst i Vågen. I tillegg brukes tradisjonelle sandsekker.

– Vi bygger flomvern. Erfaringsmessig strømmer vannet inn på det laveste punktet innerst i vågen. Det er viktig å komme igang kjapt for å hindre skader på infrastruktur og bygninger, sier beredskapssjef i Stavanger kommune, Torstein Nielsen, til TV 2.

Torstein Nielsen er beredskapssjef i Stavanger kommune.
Torstein Nielsen er beredskapssjef i Stavanger kommune.

Høyeste vannstand på 25 år

Han håper arbeidet de gjør nå vil forhindre at vann trenger seg inn i det gamle sjøhusene i Vågen.

Det er estimert at vannet vil stå 80-105 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste mellom klokken 03 og 05 natt til onsdag.

– Tallene varierer litt, men slik det ser ut nå vil vannet gå 34 cm over det laveste nivået innerst i Vågen. Det er mer enn vi kan huske vi har hatt tidligere, sier Nielsen.

Slår prognosen til vil det bli høyere vannstand enn på 25 år i Stavanger.

– Vi forbereder oss det vil kan, men det er en stor kommune med 36 øyer, så det vil bli mye vann. Folk som har båter og verdier ved kysten må sikre dette selv, sier Nielsen.

Sikre verdier

Vakthavende beredskapskoordinator i Bergen kommune, Rune Bratland, ber folk som bor tett på sjøen ta sine forholdsregler.

– Sjekk fortøyninger og sikre båter og løse gjenstander på kaier. Eiendommer som ligger nær sjøkanten, kan få overvann, og en bør ta sine forholdsregler rundt dette, oppfordrer han på kommunens hjemmesider.

Bergen brannvesen og Bergen vann vil legge ut flomvern på de laveste punktene i området rundt Bryggen fra omkring midnatt.

Forventes ødeleggelser

Rødt farenivå betyr at det forventes oversvømmelser mange steder og fare for større ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

I Ålesund har sjøen allerede gått over sine bredder. Båtfører Per Ove Stølen hos 62 Nord i Ålesund står med vann til anklenne inne i lokalene i Brosundet.
I Ålesund har sjøen allerede gått over sine bredder. Båtfører Per Ove Stølen hos 62 Nord i Ålesund står med vann til anklenne inne i lokalene i Brosundet.

– Vestlandet sør for Stad er mest utsatt. Det har vært mye vind inn mot kysten over flere dager, og da bygger det seg opp høy vannstand i forhold til det som er vanlig. Når det blir flo natt til onsdag bidrar dette været til svært høy vannstand, forklarte vakthavende meteorolog i StormGeo, Ina Ynnesdal, mandag.

DIDRIK: Agder, Rogaland, Sunnhordland og Hardanger kan bli hardest rammet av ekstremværet. Grafikk: Metrologisk institutt
DIDRIK: Agder, Rogaland, Sunnhordland og Hardanger kan bli hardest rammet av ekstremværet. Grafikk: Metrologisk institutt

Det er også ventet svært høy vannstand i Møre og Romsdal, Vestland utenom Sunnhordland, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud på onsdag.

Vannstanden er ventet å være høyest natt til onsdag for Stad og sørover. På Vestlandet er det også ventet at vannstanden vil være svært høy onsdag ettermiddag.

Når Meteorologisk institutt gir navn til ekstremvær, følges en alfabetisk liste. Jente- og guttenavn brukes annenhver gang. Listen er satt opp på forhånd. Forrige gang det ble varslet et navngitt ekstremvær var for to år siden, i januar 2018. Da var det stormen Cora som slo til i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Skredfare i nord

I Nord-Norge forventes ikke høy vannstand, men store snømengder og kraftig vind forårsaker stor snøskredfare ved Finnmarkskysten.

Tirsdag er flere veier stengt i landets nordligste fylke. Veitrafikksentralen opplyser til iFinnmark at det har gått 13 ras på veien mellom Nordvågen og Honningsvåg.