Ny vending i Hopp-saken:

Krever at rapporten om Bråthen-bråket fjernes

Hoppkomiteen mener evalueringsrapporten til Skiforbundet er belastende og inneholder flere feil og mangler.

LEDER I HOPPKOMITEEN: Stine Aaseth Korsen mener Skiforbundet må begrave evalueringsrapporten som kom i kjølvannet av Bråthen-saken. Foto: Ole Berg-Rusten
LEDER I HOPPKOMITEEN: Stine Aaseth Korsen mener Skiforbundet må begrave evalueringsrapporten som kom i kjølvannet av Bråthen-saken. Foto: Ole Berg-Rusten

Det oppsiktsvekkende vedtaket om å begrave evalueringsrapporten ble gjort i Hoppkomiteen i starten av mai.

– Både Hoppkomiteen og NSF Hopp har oppfattet at flere av evalueringsrapportens konklusjoner var basert på feilkilder og ga en uriktig fremstilling av saken. Noen gode forbedringspunkter kom ut av rapporten, men hovedkonklusjonene har vi ikke vært enige i, sier Stine Aaseth Korsen til TV 2.

Rapporten ble laget i kjølvannet av striden rundt sportssjef Clas Brede Bråthen høsten 2021. På initiativ fra skikretsene ble det satt ned et eksternt utvalg for å evaluere hva som gikk galt under den steile konflikten. Og rapporten ligger fortsatt ute til offentlig lesning på Skiforbundets hjemmesider.

– Vi har ikke brukt tid på rapporten i etterkant, men når det nå har fremkommet ny dokumentasjon som belyser saken bedre, kan ikke vi som ansvarlige ledere se bort ifra dette, sier Korsen.

SNAKKER MED MEDIA: Sportssjefen fotografert i intervjusonen under VM i Planica 2023.
SNAKKER MED MEDIA: Sportssjefen fotografert i intervjusonen under VM i Planica 2023. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Ny informasjon

Bakgrunnen for vedtaket i Hoppkomiteen er at advokatfirmaet Dalan har laget en juridisk vurdering av ansvaret i det som blir omtalt som Hopp-saken i Skiforbundet.

Vurderingen er bestilt av foreningen Skigrasrota – som har vært svært tydelige på at de støtter Clas Brede Bråthen i konflikten med sin arbeidsgiver.

Men lederen i hoppkomiteen mener det er uproblematisk.

– Den juridiske vurderingen som har blitt utarbeidet gir ny informasjon og dokumentasjon. Det som fremkommer i denne stemmer bedre overens med de faktiske forhold slik vi ser det, sier Korsen.

Hun mener derfor det ville vært uansvarlig ikke å følge det opp.

– Vi anser at det er vår plikt og vårt ansvar å få denne vurdert. Slik at vi kan unngå nye konflikter i framtiden.

Clas Brede Bråthen er sportssjef for det norske hopplandslaget. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2
Clas Brede Bråthen er sportssjef for det norske hopplandslaget. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Har ikke fått svar

Den juridiske vurderingen er sendt til Skistyret fra advokatfirmaet Dalan. Men ifølge advokat Carl Bore har de ennå ikke fått svar.

Forrige uke hadde Aaseth Korsen møte med skipresident Tove Moe Dyrhaug om saken. Med på møtet var også Clas Brede Bråthen og visepresident Aage Schaaning.

Etter det TV 2 forstår kom det ingenting konkret ut av møtet.

TV 2 har sendt flere spørsmål til skipresident Moe Dyrhaug om saken. Men disse er foreløpig ikke besvart.

Moe Dyrhaug har i stedet gitt en generell kommentar.

– Vi ønsker å legge denne saken bak oss og se framover. Vi har et godt samarbeid med hopp, og ønsker å bidra til et konstruktivt samarbeid, skriver Moe Dyrhaug i en SMS til TV 2.

SKIPRESIDENT: Tove Moe Dyrhaug. Foto: Martin Fønnebø / TV 2
SKIPRESIDENT: Tove Moe Dyrhaug. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Ble stemplet som illojale

I evalueringsrapporten som ble levert i slutten av januar 2022, fikk flere navngitte personer sterk kritikk. Både daværende Skipresident Erik Røste, og generalsekretær Ingvild Bretten Berg måtte tåle kritikk for måten de håndterte saken på.

Flere ansatte i Skiforbundets hoppavdeling, deriblant Alexander Stöckl ble stemplet som illojale i rapporten.

Vi har stilt Tove Moe Dyrhaug spørsmål om hun fortsatt kan stå inne for at nåværende ansatte i Skiforbundet ble stemplet som illojale. Men hun har foreløpig ikke svart på spørsmålet.

TV 2 vet dette er et av punktene i rapporten som er vanskelig å akseptere for de ansatte og tillitsvalgte i hoppavdelingen.

I tillegg peker Stine Aaseth Korsen på at så lenge rapporten ligger ute offentlig, føles det som en hemsko i det kommersielle arbeidet de driver med. Hopp allerede har vært uten generalsponsor i over et år.

Sponsorene slapp heller ikke unna det eksterne evalueringsutvalget til Skiforbundet.

– Eksempelvis ble vår generalsponsor LO kritisert i rapporten. Det er mildt sagt et uheldig signal til nye aktuelle sponsorer, og bør være i alles interesse at det ryddes opp i.

Omstridt at saken tas opp

TV 2 vet at den juridiske vurderingen som er laget av Dalan har irritert mange i Skiforbundet. Vi har snakket med flere kilder i organisasjonen som mener dette er å rippe opp i gamle sår, og at hopp viser liten vilje til å legge bak seg det voldsomme bråket rundt Bråthen-saken.

Det er ikke lederen i Hoppkomiteen enig i.

– Holder dere liv i den gamle feiden med et ønske om å legge evalueringsrapporten død?

– Vi opplever ikke at det er noen feide. Alle deler av organisasjonen ønsker å gå videre, og så må det være takhøyde nok til å diskutere hva som er mest formålstjenlig i så måte, også nå helt konkret i forhold til evalueringsrapporten, sier Korsen.

Omstridt

Som TV 2 tidligere har fortalt, så har foreningen Skigrasrota vært i flere klinsjer med tidligere skipresident Erik Røste i etterkant av Bråthen-bråket.

Og det er heller ingen hemmelighet at Skigrasrota er omstridt i Skiforbund-kretser.

Advokat Carl Bore som har ført den juridiske vurderingen i pennen mener at det ikke er et partsinnlegg han har levert.

– Da anbefales det å lese vurderingen. Den hviler på et solid juridisk grunnlag. Generalsekretæren og skipresidenten var i praksis oppdragsgiver for et evalueringsutvalg som skulle granske dem. Hvis noe er et partsinnlegg, så er det evalueringsrapporten, sier Bore til TV 2.

Og legger til.

– Foreningen Skigrasrota hadde ingen rolle under Hopp-saken av den enkle grunn at foreningen ikke eksisterte. Foreningen vil kun skisporten vel, og har ingen rolle å forsvare ved en etterevaluering.

Evalueringsrapporten etter Bråthen-bråket kan leses i sin helhet her.

Den juridiske vurderingen til advokat Carl Bore kan leses her.