HØYDEHUS: arkivfoto høydehus.
HØYDEHUS: arkivfoto høydehus. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Idrettstinget sa ja til bruk av simulert høyde

Idrettstinget gikk lørdag inn for å oppheve forbudet mot bruk av simulert høyde med 133 mot 30 stemmer. Norges langrennsprofiler kommer imidlertid ikke til å bruke høydehuset.

Det vil si at 81,6 prosent av dem som stemte, var for forslaget fra Norges Idrettsforbunds styre.

– Norske utøvere fortjener like konkurransevilkår som sine konkurrenter. Derfor støtter idrettsstyret forslaget fra friidrettsforbundet om å fjerne det særegne forbudet mot bruk av simulert høyde. Wada tillater bruk av simulert høydetrening, og utøverne våre er helt tydelige på at de ønsker å oppheve forbudet. Vi skal følge det internasjonale regelverket på lik linje med resten av idrettsverden, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Da Kjøll holdt innlegg om saken på tinget, gjorde hun det klart at hun ønsket å få avklare det prinsipielle nå, altså om tinget er for eller imot opphevelse av forbundet, for så å utarbeide retningslinjer senere.

Retningslinjene for bruken av høydehus skal bestemmes på det ekstraordinære idrettstinget i oktober. Dermed hjelper det ikke dem som forbedrer seg til OL i Tokyo i sommer, deriblant Team Ingebrigtsen, som har vært en forkjemper for bruk av høydehus.

Idrettsstyret vil nedsette et arbeidsutvalg som skal jobbe med retningslinjene og utarbeide en plan for hvordan høydehus og lignende utstyr kan tas i bruk av norske utøvere.

Vil ikke benytte seg av høydehus

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum tror ingen av langrennsløperne vil benytte seg av høydehus før OL i Beijing, selv om styret i Norges Skiforbund støttet idrettsstyrets innstilling om å oppheve det særnorske forbudet mot bruk av kunstig simulert høyde.

– Jeg tror ingen av løperne på allroundlandslaget kommer til å benytte seg av muligheten for å være i høydehus fram til OL i Bejing. Jeg som trener mener fortsatt at det er mye annet jeg vil prioritere for å bli best mulig enn å være i høydehus. Når det gjelder OL så har vi lagt en plan som innebærer høydeopphold, og vi mener det er er riktigere og bedre enn kunstig høyde, sier han til TV 2.

Langrennssjef Espen Bjervig bekrefter også at innen på langrennslandslaget vil bruke høydehus fremover.

– Det er ikke aktuelt for våre løpere å eksperimentere med høydehus-opphold foran det kommende OL i Kina. Vi har lagt en plan med høydeopphold utover høsten og vinteren som skal gi nødvendige treningsdøgn i høyden fram mot OL, sier han til TV 2.

Skipresident Erik Røste har tidligere begrunnet hvorfor skiforbundet støtter idrettsstyrets innstilling.

– Vi har hatt en svært grundig og god debatt i styret med stort engasjement, som endte med et vedtak om at vi støtter idrettsstyrets innstilling, sier Røste og legger til at hovedargumentet er at man ønsker at norske utøvere skal ha de samme reglene å forholde seg til som andre.

– Det var argumenter både for og imot, og man diskuterte flere ting, blant annet dette med bærekraft og mindre reising (på høydesamlinger), sier Røste.

Forbud siden 2003

At utøverne benytter seg av simulert høyde vil i praksis si at de oppholder seg i et hus eller et rom som også kalles for høydehus. Der senker man oksygentrykket og simulerer at man er på en høyere høyde enn man egentlig er.

Målet er å øke mengden røde blodceller for igjen å øke utøverens fysiske utholdenhet i konkurranser.

I Norge har bruken av høydehus vært forbudt siden 2003. Forslag om å oppheve forbudet ble nedstemt av idrettstinget både i 2008 og 2015.

– Det er ikke noen tegn til internasjonal bevegelse, og det er i realiteten en særnorsk begrensning som strider mot grunnprinsippet om like konkurranseforhold, påpekte Astrid Uhrenholdt Jacobsen på vegne av norske toppidrettsutøvere under lørdagens debatt.

– Vi kan ikke sitte her i nord og håpe at verden vil følge etter oss i dette. 18 år har gått. Tiden er moden for endring, sa Uhrenholdt Jacobsen blant annet videre.

Håndballforbundet sa nei

Foran årets digitale idrettsting foreslo Norges Friidrettsforbund å oppheve forbudet på ny. Styret i Norges idrettsforbund innstilte på at forbudet burde fjernes og fikk støtte av flere store forbund i forkant av årets ting.

Norges Håndballforbund er det eneste store forbundet som offentlig har ytret motstand mot opphevelse, men debatten om saken har vært het, særlig de siste ukene.

Etter vedtaket om opphevelse av forbudet vil idrettsstyret nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe med retningslinjer for bruk av simulert høyde.

Ba om utsettelse

Idrettstinget stemte ned forslag om å utsette behandlingen av høydehus-saken

Idrettstinget bestemte at forslaget om opphevelse av forbudet mot bruk av simulert høyde skulle behandles lørdag.

På lørdagens ting foreslo Trøndelag idrettskrets å utsette behandling av saken til det ekstraordinære idrettstinget i oktober, og forslaget fikk støtte av Agder idrettskrets og Norges Håndballforbund.

Utsettelse ble imidlertid nedstemt med 118 mot 44 stemmer.

Det særnorske høydehusforbudet har vært blant de mest omdiskuterte sakene inn mot årets idrettsting. Norges Friidrettsforbund har fremmet forslag om å avvikle forbudet.

(©NTB)