Varsler tiltak etter TV 2-avsløringer

– Det har vært en påkjenning, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

STORM: Kåre Geir Lio har fått skarp kritikk de siste ukene. Nå varsler forbundet tiltak. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2
STORM: Kåre Geir Lio har fått skarp kritikk de siste ukene. Nå varsler forbundet tiltak. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

De siste ukene har TV 2 skrevet flere saker om dobbeltroller internt i håndballforbundet.

Sportskommentator Mina Finstad Berg skrev denne uken at forbundet «ser ut til å ha et skremmende lettvint forhold til habilitet og rolleblanding», og slo fast at alle kortene måtte på bordet.

Søndag ettermiddag varsler Norges Håndballforbund tiltak i en pressemelding.

«Forbundsstyret samlet seg i helgen om en uttalelse som peker på forbedringspunkter for norsk håndball. Konklusjonen kom etter at ulike spørsmål tilknyttet avtaleverk, habilitet, innkjøp og etikk ble grundig diskutert under styremøtet på Lillehammer», står det i den.

Forbundsstyret sier at håndballpresident Kåre Geir Lio har hatt adgang til å gjøre jobber utenfor egen organisasjon, og at han har levert på de områdene en håndballpresident har ansvar for.

– Det har vært en påkjenning, og det er ikke dette man helst vil bruke tiden til. Men det er en del av det å være leder. Når steiner snus, må vi ta tak i det som blir synlig. Jeg er glad for at forbundsstyret nå har gjort en grundig vurdering av saken, og laget tydelige punkter som skal bedre rutinene og heve norsk håndball. Dette gir gode muligheter for å utvikle idretten vår videre, sier Lio i pressemeldingen søndag.

Her er vedtakene

Følgende punkter er vedtatt til oppfølging for Norges Håndballforbund (politisk og administrativt, gjeldende for både sentralleddet og regionene):

  • Den gjeldende presidentinstruksen skal revideres jevnlig.
  • Rutinene rundt forhåndsgodkjenning av de oppdrag håndballpresidenten gjør utenfor norsk håndball fremover, skal gjennomgås.
  • Forbundsstyret minner om at alle som får utfordret egen habilitet, umiddelbart selv tar initiativ til å melde fra til riktig organ.
  • Forbundsstyret ber om at interne rutiner revideres og følges opp på systematisk vis i hele organisasjonen. Eksempelvis innkjøpsrutiner, habilitetsvurderinger, etiske retningslinjer, organisasjonsnormer, åpenhetsdokument m.m. Det meste av dette er på plass og ivaretatt, men det hviler et ansvar både på forbundsstyret og på NHFs administrasjon for å sørge for at dette er oppdatert og godt kjent i organisasjonen.
  • Forbundsstyret minner om norsk håndballs verdier, som er gjeldende for all virksomhet både på og utenfor banen: Begeistring, Respekt, Innsatsvilje og Fair Play.

Kilde: Norges Håndballforbund

TV 2 avslørte for drøyt to uker siden at håndballforbundet ved fire anledninger hadde kjøp tjenester fra stiftelsen Lio var ansatt i og hevet millionlønn fra.

Denne uken kunne TV 2 dokumentere at forbundet ved tre anledninger hadde kjøpt tjenester fra den tidligere visepresidenten Bente Aksnes' private selskap, og at summene beløpte seg til nær en kvart million kroner.

Forbundsstyret gikk gjennom saken på Lillehammer denne helgen. Der var verken Lio eller generalsekretær Erik Langerud til stede.

Styret var samstemte i at «det er behov for å øke bevisstheten i organisasjonen rundt sentrale retningslinjer for norsk håndball», heter det i pressemeldingen.

Forbundsstyret har konkludert med følgende:

«De aktuelle beslutningene er tatt i beste mening både med tanke på fremdrift, personellressurser, økonomi, kompetanse og generell innsikt i håndballorganisasjonen.»

De melder også at rutinene knyttet til at styret på forhånd skal godkjenne presidentens oppdrag utenfor organisasjonen, vil bli forbedret.

– Forbundsstyret ser at det trengs økt bevisstgjøring på enkelte punkter. Årsakene til at vi er kommet til den erkjennelsen, skyldes forhold som alle i ledelsen av norsk håndball må ta ansvar for. Også vi i styret. Samtidig er det viktig for forbundsstyret å peke på at organisasjonen har flere gode rutiner og verktøy for å sikre etiske refleksjoner i norsk håndball. Vi håper nå alle i hele organisasjonen er klare for å jobbe sammen for å styrke norsk håndball. Vi er én håndballfamilie, både i oppturer og nedturer, sier styremedlem Jarl Martin Møller i pressemeldingen.

Generalsekretær Erik Langerud kommer med en erkjennelse i pressemeldingen.

– Jeg tar selvkritikk på at vi ikke har vært bevisste nok på enkelte felter. Vi har aldri hatt andre intensjoner enn å ta de beste valg for norsk håndball, men vi forstår at det kan stilles spørsmål ved deler av vår praksis. Det tar vi innover oss i videre arbeid, sier Langerud.

– Styrets gjennomgang gir gode og tydelige rammer, og markerer for oss et veiskille i disse diskusjonene. Administrasjonen og organisasjonen skal etterleve styrets henstillinger når vi nå jobber videre med å etterleve konklusjonene. Nå ser vi frem til å informere kontrollkomiteen om de vurderinger som er gjort, og hvilke tiltak som planlegges, fortsetter Langerud.