Utvalg vil samle kampsport i knockoutloven

Proffboksing bør reguleres av samme lov som andre kampsporter med knockout, mener et utvalg som har vurdert lovverket. Proffboksing skal imidlertid fortsatt være forbudt.

Hvis forbudet en gang skulle oppheves, vil ikke kampreglene i de største internasjonale organisasjonene for proffboksing oppfylle kravene til sikkerhet i den norske knockout-loven, slår utvalget fast.

Advokat Kristin Veierød har ledet utvalget, som fredag leverte sin rapport til statssekretær Mina Gerhardsen (Ap) i Kulturdepartementet.

Det er hensiktsmessig å samordne loven som forbyr profesjonell boksing og loven om organisert kampsport som tillater knockout, mener utvalget.

«En slik samordning vil være klargjørende, medføre forenkling og sikre likebehandling av ulike kampaktiviteter som tillater knockout, uavhengig av hvordan aktiviteten benevnes. Begrepet «kampaktivitet som tillater knockout» er et klart definert begrep, i motsetning til begrepet «profesjonell boksing». Det er utvalgets vurdering at skillet mellom amatør- og proffidrett fremstår som mindre klart og ikke har samme relevans i dag», heter det i sammendraget.

– Vi vil nå se nærmere på utvalgets vurderinger og vurdere om det er grunnlag for å fremme forslag om lovendringer overfor Stortinget. Samtidig er det grunn til å minne om at det fortsatt er forbud mot proffboksing i Norge, sier statssekretær Gerhardsen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2