BEKLAGER: Utøverkomiteen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen beklager overfor sine medlemmer. Foto: Geir Olsen / NTB
BEKLAGER: Utøverkomiteen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen beklager overfor sine medlemmer. Foto: Geir Olsen / NTB

Utøverkomiteen beklager i Russland-saken

Utøverkomiteen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen beklager overfor sine medlemmer håndteringen av saken om utestengelse av russiske og belarusiske utøvere.

– Basert på de siste dagers diskusjoner og medieoppslag ønsker utøverkomiteen å komme med en beklagelse, skriver komiteen i en pressemelding.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) åpnet onsdag for at russiske og belarusiske utøvere igjen kan få adgang til internasjonal idrett. I begrunnelsen ble det blant annet vist til at et stort flertall av utøverrepresentantene ønsket å se på mulighetene for dette.

På møtet hvor det ble vedtatt, representerte Uhrenholdt Jacobsen de norske utøvernes mening. Etter møtet kom det fram at hun hadde tatt til orde for en diskusjon om utestengelsen av russiske utøvere.

KRITIKK: Astrid Uhrenholdt Jacobsen har vært i søkelyset de siste dagene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
KRITIKK: Astrid Uhrenholdt Jacobsen har vært i søkelyset de siste dagene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Intet vedtak

– Utøverkomiteen ble bedt om å delta i en pågående internasjonal konsultasjonsprosess om idrettsdeltakelse sett i lys av situasjonen i Ukraina og alle sanksjoner og anbefalinger som ligger fast, skriver komiteen og fortsetter:

– Det er viktig å presisere at leder aldri har formidlet at det forelå noe vedtak i den norske utøverkomiteen, slik at leders bidrag i konsultasjonsprosessen var av overordnet prinsipiell karakter uten å forskuttere noen løsning.

Fikk kritikk

Jacobsen har fått massiv kritikk av flere norske utøvere som mener at Norge burde ta større avstand til russiske og belarusiske utøvere så lenge krigen fortsatt pågår.

– Sett i ettertid er saken av en slik karakter at utøverkomiteen burde utført et mer systematisk kartleggingsarbeid blant våre medlemmer før vår deltakelse i de internasjonale fellesskapene. Slik kunne vi formidlet et tydelig standpunkt, hvis det hadde vært ønske om det, skriver komiteen.

– Det vil bli gjennomført en høringsrunde før utøverkomiteen uttaler seg om problemstillingen på vegne av norske toppidrettsutøvere.

Den norske utøverkomiteen representerer Norges eliteutøveres interesser og synspunkter, men etter at komiteens leder Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok til orde for en mulig Russland-retur, har hun mottatt kraftig kritikk.

Selv mente hun at det hele ble feil fremstilt.

– Det er veldig frustrerende å svare på så mye for noe jeg ikke har sagt engang, sa den tidligere langrennsstjernen til TV 2 fredag.

Uenig

Sammen med Jacobsen sitter også Anna Margrete Sletsjøe (nestleder), Aida Dahlen, Anita Yvonne Stenberg, Birgit Skarstein, Lena Schrøder, Sarah Louise Rung, Stian Skjerahaug og Øyvind Watterdal i utøverkomiteen.

Fredag kveld fortalte Skarstein at hun ikke er helt enig med komitélederen.

– Ja, vi har vel litt ulik inngang der. Astrid har forfektet en mer overordnet og prinsipiell inngang til spørsmålet, og det tror jeg er klokt. Samtidig kan vi ikke se bort fra de praktiske og realpolitiske konsekvensene av denne situasjonen, sa Skarstein.

Watterdal i utøverkomiteen trakk seg som varamedlem i Norges idrettsforbunds styre i mars 2022 på bakgrunn av utestengelsen av russiske og belarusiske utøvere.